Torild Skard og Anette Trettebergstuen. Fotografier: Berit Roald / NTB scanpix og arbeiderpartiet.no

I programmet Verdibørsen på NRK P2 den 4. juni kom psykolog og tidligere stortingsrepresentant for SV Torild Skard med litt av en brannfakkel: Det er skadelig for de minste barna å være så mye borte fra mødrene sine som de er når de begynner i barnehagen allerede ved ett års alder.

Skard, er kommandør av St. Olavs orden for sin innsats for barn, har hatt barnerelaterte tillitsverv i inn- og utland, har arbeidet mye med barnespørsmål og har vært en livslang forkjemper for barns rettigheter. Hun er altså ingen hvem som helst, og uttalelsene hennes til NRK er dermed en vektig kritikk av en samfunnsmodell som baserer seg på at mødrene skal raskt ut i arbeidslivet etter nedkomst.

Kritikken har imidlertid ikke avstedkommet all verdens oppmerksomhet. Dagsavisen grep fatt i saken den 11. juni: Barnehagen kommer altfor tidlig inn i barnas liv, mener Skard, som heller ikke nøler med å plassere et politisk ansvar hos sine egne:

Torild Skard (82) kan ikke forstå at det ikke er mer debatt om at ettåringer flest går i barnehage. Hun har fordypet seg i ny barneforskning, arrangert seminarer om tematikken og snakket barnas sak i flere tiår. Skard er ikke i tvil om at det er skadelig for de minste å være så mye borte fra sine mødre de to første leveårene. Hun mener morsrollen systematisk er blitt nedvurdert og at Arbeiderpartiet og SV må ta sin del av ansvaret for at det er blitt sånn.

I kampen for å få kvinnene inn i yrkeslivet ble barna glemt, hevder Skard: Hensynet til økonomien kom før de minste barnas behov. Resultatet er etter psykologens oppfatning intet mindre enn en «omsorgskrise som rammer den psykiske helsen til nye generasjoner av barn, unge og voksne».

Skard, som hverken kritiserer mødrene eller er motstander av barnehager for litt større barn, legger til at kvinnenes inntog i arbeidslivet ble lagt opp etter mennenes livsform. Resonnementet hennes må være en rød klut i ansiktet på talspersonene for dagens kjønnsideologier:

– For meg betyr likestilling at menn og kvinner behandles likt når det er grunn for det og forskjellig når det er grunn for det. I dag opplever jeg at likestilling i praksis ofte betyr mekanisk likebehandling.

Det er også Dagsavisen som onsdag formidler kritikk mot Skards uttalelser. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Anette Trettebergstuen, som er partiets familiepolitiske talsperson og sitter i Stortingets familiekomité, avviser bryskt og kategorisk det Skard sier.

– Deler du Skards bekymring over forskning som peker i retning av at langvarig atskillelse fra mor på daglig basis kan skade ettåringen hjerneutvikling?

– Det finnes forskning som viser at det kan være både godt og dårlig for de minste barna å være i barnehage. Ingen empiri tyder på at norske ettåringer generelt er for mye i barnehagen.

Trettebergstuens svar inneholder en logisk brist. For dersom det finnes forskning som peker i retning av at barnehage er skadelig for de minste barna, må man forutsette at denne forskningen bygger på empiri, altså erfaring, og dersom ikke norske barn er strukturelt helt annerledes enn barna som er undersøkt, vil det utvilsomt foreligge erfaring som peker i retning av at også norske barn skades av å være i barnehagen.

Den tvilen som forskningen reiser, gjør hun altså så godt hun kan for å avfeie. Men det blir jo altfor lettvint.

I resten av samtalen med Dagsavisen er ikke Trettebergstuen påfallende opptatt av barn heller. Det dreier seg derimot om henne selv:

Jeg er deltids-alenemor og toppolitiker. Sønnen min har nettopp fylt to år. Selvsagt kjenner jeg på press, jag og utilstrekkelighet for å hente han tidlig i barnehagen og få nok kvalitetstid samtidig som jeg skal yte det beste i jobben min.

Om stråmannsargumentasjon (hvem vil tilbake til 50-tallet?):

Men det betyr ikke at likestillingen har feilet og at vi bør tilbake til 50-tallet.

Og om venstresidens fortjenester:

Venstresiden og Ap har ført en frihetskamp som gjorde det mulig for både kvinner og menn å delta på lik linje i samfunnet kombinert med familieliv.

Norske barn er «sannsynligvis de som blir best ivaretatt omsorgsmessig i hele verden», konkluderer Trettebergstuen triumferende.

Men er nå det så sikkert? Psykiske helseplager blant barn og unge har økt voldsomt i Norge de senere årene.

Trettebergstuen er veldig typisk for Ap-politikere, idet disse aldri innrømmer at de kan ha gjort noe feil. Hun har ikke Skards faglige ballast, og hun forsvarer i bunn og grunn egen ideologi og egen karriere. Skards karriere er over, og hun forsvarer ikke annet enn barna.

Det er ikke så vanskelig å se hvem som uttaler seg med størst tyngde, og det forklarer nok langt på vei hvorfor diskusjonen ikke har fått større volum: Den radikale feminismen som venstreorienterte journalister stort sett er tilhengere av, har gått for langt, og det koster for mye å innrømme.

Samfunnet burde helt klart finne mer fleksible løsninger på dette feltet. Hvor mange kvinner ville for eksempel ha valgt å jobbe ett år ekstra før de går av med pensjon, dersom det kunne kompenseres av ett år ekstra med barna mens de er små?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.