Sakset/Fra hofta

Det er stadig flere som ønsker å starte kristne grunnskoler og videregående skoler. Steinar Bergstøl Andersen i Kristiansand Frp sier til Vårt Land at det er mange menigheter og andre aktører som ønsker å starte kristne grunnskoler eller videregående skoler på Sørlandet.

Fedrelandsvennen skriver at i Farsund må trolig Eilert Sundt VGS kutte en klasse på studiespesialisering til høsten. Samtidig skal Lyngdal KVS (kristne videregående skole) utvide sitt tilbud. Avisen skriver at søkertallene til Lyngdal KVS øker, og at én av tre tiendeklassinger i Lyngdal har satt den kristne privatskolen som nummer én på listen over skolevalg.

I følge SSB var det over 25 000 elever ved private grunnskoler i 2018, noe som er en økning på over 60 prosent fra 2008. Av 252 private grunnskoler i 2018 var 82 kristne. Av disse er nær halvparten etablert de siste syv årene. Flest kristne grunnskoler finner du i Rogaland, Hordaland og Agder.

Årsaken til veksten i private skoler er mangfoldig. Det handler om alt fra nedleggelse av den lokale grendaskolen, økende sekularisering, alternativ pedagogikk og til Wang som etablerer et alternativ med fokus på idrett.

Steinar Bergstøl Andersen sier til Vårt Land at det å fjerne kristendommen fra skolen øker viljen til å etablere et alternativ:

Den rødgrønne regjeringen var kompromissløs i sin iver etter å fjerne kristendommen fra grunnskolen og den videregående skolen. Da er det klart at det oppstår et behov i markedet for flere kristne privatskoler. Både foreldre og barn ønsker det.

Han forteller vider at

Pinsemenigheten Oasens barneskoler ekspanderer stadig i Kristiansands-området, og også Filadelfia har ønsket å starte en ny kristen videregående skole i Kristiansand.

Og han våger å nærme seg det unevnelige:

Jeg tror mange ønsker at barna skal lære at kristendommen er vårt lands religion, ikke at alle religioner er likestilte.

Kai Steffen Østensen fra Farsund representerer Arbeiderpartiet i Vest-Agder fylkesting. Han er listetopp for Åpen folkekirke Agder ved bispedømmerådsvalget til høsten og sier til Vårt Land at han ikke tror at det er behovet som vokser:

Jeg tror ikke behovet vokser. Men den blå politikken åpner opp for at de private aktørene som ønsker det, kan starte egne skoler. Disse utkonkurrerer og utraderer de offentlige skolene, slik vi ser det i Farsund. Andersen gjemmer seg bak en kristenretorikk mens han driver privatiseringspolitikk.

Som kristen er jeg opptatt av kristne verdier og kristen aktivitet. Jeg har stor forståelse og respekt for familier som ønsker at barna skal lære kristne verdier i skolen, og som bekymrer seg for sekularisering. Men løsningen er ikke å lage egne skoler der du bare møter de folkene som er lik deg selv. Da skaper du ekkokamre.

Kan det være at den økende lysten til å etablere private skoler skyldes at offentlige skoler i stadig større grad oppleves som ekkokamre? Det spørsmålet stilte aldri Vårt Land…