Torstein Tvedt Solberg. Foto: GAD/Wikimedia Commons (utsnitt).

 

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland, Torstein Tvedt Solberg, er ikke bare hissig etter å bytte ut bøker med såkalte elektroniske læremidler i skolen, han vil også gjøre det vanskeligere å finne alternativer.

Til NRK Rogaland sier Tvedt Solberg at kommunene bør ha muligheten til å legge ned veto mot opprettelsen av nye privatskoler.

I den oppdragelsesmessige nødsituasjonen landet befinner seg i, er det noen som gjør så godt de kan, til Ap-representantens fortvilelse:

På få år er antall kristne grunnskoler dobla i Norge. Det er i dag 82 kristne grunnskoler i landet. Mange av dem er etablert til tross for sterke lokale protester.

– Denne veksten er urovekkende, og gjør det enda mer aktuelt å få på plass en lokal vetorett, sier han.

Arbeiderpartiet er ikke bare opptatt av de kristne friskolene, men også privatskoler basert på annen pedagogikk enn fellesskolen. Eksempler på dette er Steinerskoler, som det finnes 30 av i Norge, og skoler med Montessori-pedagogikk, som det finnes opp mot 90 av.

Tvedt Solberg mener at den offentlige skolen blir dårligere av private alternativer. Det spørs vel om han ikke har forvekslet årsak og virkning: De private alternativene vokser frem fordi den offentlige skolen er blitt dårligere – hvilket ikke er så rart etter tredve års gode forsøk på å ødelegge den, ei heller i lys av den demografiske utviklingen.

For venstresiden handler dette om et ideologisk prosjekt som rakner: Folk betakker seg i økende grad på barnas vegne for påtvungen flerkulturell sameksistens, en rotløshet som skyldes vrakingen av kulturarven generelt og den kristne spesielt, samt for en opplæring som gjør barna intellektuelt og personlig uselvstendige, i beste fall faglig middelmådige, og med konsentrasjonsevnen digitalisert vekk.

Slik Orwells sannhetsministerium hadde lite med sannhet å gjøre, er den nye norske fellesskolen hverken felles eller en skole. Men den lykkes muligens i noen grad i å gjøre smårollingene om til lydige multikulturelle automater som stemmer til venstre.