Sakset/Fra hofta

Mens mediene mest opptatt av turisttall og hvilke filmer som er innspit i kirkene som brenner, er katolikker og historiebevisste mer opptatt av at Notre Dame brenner ved inngangen til den hellige uken, og at det er 1.000 års historie som brenner.

Er det virkelig mulig at myndighetene har tatt så dårlig vare på en av Frankrikes største klenodier?

Conservative MP Nicolas Dupont-Aignan, the leader of the Debout La France party, reacted with shock to the fire writing, ” see the flames and the thick smoke above Paris, I have tears in my eyes.”

The outspoken critic of mass migration, who ran as the Prime Minister candidate for populist Marine Le Pen in the French presidential election second round in 2017, added, “The soul of France bleeds at the beginning of Holy Week. Nearly 1000 years of our civilization is being consumed before our eyes.”

Ilden har nå spredt seg til klokketårnene, etter at spiret kollapset.

Dette er som det katolske Frankrikes 9/11.