Nytt

Frankrikes innenriksminister Claude Gueant kunngjorde under en pressekonferanse i går at landet utviste 32.912 ulovlige innvandrere i løpet av fjoråret, hvilket er det høyeste antallet noensinne — og 17,5% mer enn i 2010.

Gueant er også en erklært tilhenger av å redusere ytterligere den allerede synkende legale innvandringen til Frankrike, hvilket sannsynligvis henger sammen med at president Nicolas Sarkozy har behov for å vise en tøffere holdning i forkant av presidentvalget i månedsskiftet april/mai — dette for ikke å miste for mange velgere til Marine Le Pen i Front National.

Vel så interessant var det at innenriksministeren la til følgende:

Mr Gueant added that immigrants who want to stay in France will have to shed traditions which contradict French values, saying: ‘We reject … cloistered lives lived along ethnic and religious grounds, those that live by their own laws.

‘The foreigners that we welcome here must integrate themselves. It is up to them to adapt to us, not the other way around.’

Det er ikke lett å tenke seg en norsk statsråd, uansett partitilhørighet, si det samme. Og Gueant la heller ikke skjul på at dette dreier seg om selve samfunnslikevekten:

‘What is at stake is the cohesion and the equilibrium of our society and our ability to maintain our tradition of welcoming them,’ he told reporters.

Det selvbevisste Frankrike, hvis politiske klasse og befolkning på omlag 60 millioner innbyggere definitivt har tapt de multikulturelle illusjoner de noengang måtte ha hatt, delte i fjor ut noe over 180.000 oppholdstillatelser, eller litt over 3 pr. 1000 innbyggere, hvorav svært mange til folk fra tidligere kolonier i Nord-Afrika. Til sammenligning kom det i 2010 litt under 25.000 personer til Norge som hverken var norske statsborgere eller EU-borgere — nesten 5 pr. 1000.

 

Daily Mail: France reveals it deported 33,000 people in just 12 months