Sakset/Fra hofta

All arv over 50 millioner bør gå rett til statskassen, ifølge forslag til SVs landsmøtet. Nå skal rikinga virkelig tas – sannsynligvis i strid med Grunnloven.

Når Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård og SU-leder Andreas Unneland ønsker nye arveregler, viser de begge til ulikhetsmeldingen som slår fast at forskjellene i Norge øker fordi de rikeste blir rikere. Arv er en stor del av forklaringen bak, hevder Øvstegård og Unneland overfor Dagbladet.

– Framfor rikdom for noen få, blir det velferd for fellesskapet. Vi vil jo bruke disse pengene på tiltak som løfter alle, for eksempel gratis skolemat og tannhelse. Vi mener 50 millioner er ei grei grense for hva man skal få lov til å arve i Norge, sier Øvstegård til Dagbladet.

Den som er født så heldig og arver 100 millioner, sponser staten med 50 og beholder «bare» 50 millioner selv.

– Det er helt absurd at en bussjåfør må skatte over 30 prosent av inntekten sin, mens arvinger kan motta hundrevis av millioner uten at ei krone går til fellesskapet, sier SU-leder Andreas Unneland.

– Men kamerater – Norge er jo beviselig ikke Sovjetunionen i 1971. Det er ekstremt?

– Nei. Det handler om rettferdighet. 50 millioner får være mer enn nok å arve uten å skatte. Dette er tross alt penger man får uten å løfte en finger. Hvor er rettferdigheten i dét?, spør Unneland retorisk.

– SV-misunnelsen lenge leve, altså?

– Det handler ikke om misunnelse. Når man arver milliarder så får man nødvendigvis også urimelig stor makt i samfunnet. Vi ser at rikinger driver valgkampsponsing, for eksempel. Det er uheldig og udemokratisk at noen få er så mye rikere enn resten, svarer Øvstegård.

Både Øvstegård og Unnesland avviser at arveforslaget deres vil ta livet av drivkraft og gründerskap i landet, for man kan jo fortsatt overføre inntil 50 millioner til neste generasjon uten å betale avgift. Siden d’herrer Øvstegård og Unnesland mener at dét jaggu får holde, så vil det ikke gå ut over skapertrangen eller viljen til å pantsette kjerring og unger i håp om å realisere en forretningsidé. Det er så godt med politikere som virkelig vet hva de snakker om.

Den eneste lille haken ved Øvstegård og Unneslands masterplan er at den sannsynligvis er i strid med Grunnlovens § 105 om konfiskasjon av formue. Staten kan riktignok konfiskere, men må da betale full erstatning. Det fremstår derfor som en dårlig idé om staten først konfiskerer 100 millioner i arveavgift for deretter å betale det samme beløpet tilbake i erstatning.

Hvorvidt en beskatning på 70 %, 80 % eller 90 % av formue eller inntekt er å regne som konfiskasjon, er en annen diskusjon. Og om det skal innføres en ny beskatning over et fribeløp, er en tredje. Men når SV-ere utfordrer Grunnloven og folks rettsfølelse med ugjennomtenkte forslag, er det bare med på å skape politikerforakt. Folk flest klarer å tenke prinsipielt, selv om ikke problemstillingen berører dem direkte.

Og forresten: Hvordan tenker SV-erne å fordele arv som utgjør annet enn kontanter?

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!