Kultur

Det er populært med logoer for tiden. Kommunikasjonsfolk har funnet ut at de er identitetsskapende for ansatte i bedrifter, konserner, kommuner, statsetater og store institusjoner. Logoen binder folk sammen og gir dem et fast punkt i arbeidsfellesskapet, samtidig som det gir et symbolsk uttrykk for en merkevare med unike kvaliteter.

Men logoene må stadig oppdateres, moderniseres og forenkles slik at det symbolske uttrykket fanger inn og fortetter et større mangfold av virksomheter.

Oslo kommunes nye logo tar utgangspunkt i byvåpenet, der den katolske helgenen St. Hallvard er hovedmotivet. Det er altså en kristen symbolikk, hentet fra vikingtiden, da Hallvard Vebjørnsson ble helgenforklart av pavekirken for en hellig handling.

I den nye logoen er det ikke mye igjen av hverken St. Hallvard eller den kristne symbolikken. Her blir vi bare presentert byvåpenets sirkulære form med en figur inni som ligner en trafikkonstabel. Riktignok har konstabelen et hjul i den ene hånden og et redskap i den andre, samt en hjelm på hodet. Sistnevnte tydeligvis en forenklet glorie. Dessuten er kjønnet ubestemmelig.

Det som i byvåpenet var en kristen symbolikk, er i logoen destillert til sekulære og uklare tegn, som ikke røper noe om byens og innbyggernes historiske bakgrunn. Alt som forbinder byen med en kristen fortid og identitet er tonet ned og nærmest usynliggjort.

Dermed kan også våre nye landsmenn identifisere seg med logoens utvaskede symbolikk. Ingen trenger å bli krenket for en så intetsigende logo. Den omfavner alle og er en sekulær merkevare for en sekulær hovedstad.

Logoen skal ikke erstatte byvåpenet, som vil bli brukt ved festlige og høytidelige anledninger, men være en visuell identitetsmarkør for alle virksomheter i Oslo Kommune. Altså et hverdagssymbol i åpningstiden da alle brukere trenger en veiledende hånd i byråkratiets labyrinter. Da er det kjekt at logoen peker i riktig retning, av Oslo kommune.

Det er like hjelpsomt og identitetsskapende som Statoils nye logo, for ikke å glemme NSBs lekre og intetsigende vy-sløyfe. Poenget med disse minimalistiske logo-strategiene er ikke å skape identitet og mening, men å forvandle enkeltmennesket til en historieløs forbruker.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!