Tavle

Under debatten i forkant av stadfestelsen av FNs migrasjonsavtale kalt Global Compact for Migration (GCM) i desember, lød det gjentatte ganger fra dokumentets tilhengere at avtalen ikke ville bli bindende.

Nylig sa imidlertid Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl at et notat fra EU-kommisjonens juridiske avdeling til kommisjonens interne bruk konkluderte med at avtalen likevel ville bli bindende for EUs medlemsland.

Den britiske EU-parlamentarikeren Janice Atkinson har fått dokumentet i hende og offentliggjort det som viser seg å være et innviklet juridisk resonnement som går over ti sider.

De mest interessante konklusjonen står på dokumentets side 9:

It must be, therefore, concluded that the GCM has legal effects as it is able to decisively influence the content of the legislation adopted by the EU legislature.

Politikerne som forsikret at avtalen ikke ville bli bindende, må altså sies enten å ha vært inkompetente eller ikke å ha vært i god tro.

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.

Les også