Nye pass kan få en gyldighetstid på fem år mot ti i dag. Det går fram i et forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift er et ledd i arbeidet med å modernisere utstedelsen av pass og realisere ordningen med nasjonalt ID-kort med eID, opplyser regjeringen i en pressemelding om forslaget som ble sendt på høring torsdag.

Stort sett foreslås reglene i dagens passforskrift videreført og gjort gjeldende også for ID-kortene, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi.

ID-kortets gyldighet foreslås fastsatt til fem år. I arbeidet med å styrke passforvaltningen og innføre nye ID-kort har departementet også sett behov for å vurdere passets gyldighetstid.

Synlige ører

For passene fremsettes det derfor to alternative forslag – ett som viderefører tiårig gyldighetstid, og ett som reduserer den til fem år. Departementet har ikke tatt stilling til forslagene.

I tillegg foreligger det to alternative forslag i bestemmelsen om krav til ansiktsfoto – ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg.

Departementet opplyser at de ønsker et bredest mulig beslutningsgrunnlag før det tas stilling til om unntak er tilrådelig. I dag er det påbudt at ørene skal være synlige på passbildene.

– Ørene er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påvirket av vektforandringer, sminke og aldring. De gir derfor mye informasjon som kan være viktig for den manuelle kontrollen av passøker mot fremlagt dokumentasjon og tidligere registrerte ansiktsfoto i passregisteret på samme navn, heter det i høringsbrevet.

Andre alfabeter

Økende bevissthet rundt betydningen av synlige ører for identifiseringsformål, og behov for å klargjøre rettstilstanden førte til at kravet til synlige ører ble presisert i passforskriften i 2014.

En annen endring er at det kan bli tillatt å bruke andre alfabeter enn det latinske når man signerer på passet.

– Dagens praksis med å kreve latinske bokstaver ved avgivelse av navnetrekk vil ikke bli videreført, fordi det ikke nødvendigvis viser innehaverens naturlige måte å skrive på, heter det videre i høringsbrevet.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.