Det er påbudt å ha synlige ører på passbildene i norske pass. Dette er fordi ørene er like unike som fingeravtrykk. I høringsbrevet om nye regler for passfoto heter det:

– Ørene er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påvirket av vektforandringer, sminke og aldring. De gir derfor mye informasjon som kan være viktig for den manuelle kontrollen av passøker mot fremlagt dokumentasjon og tidligere registrerte ansiktsfoto i passregisteret på samme navn.

En stor gruppe muslimer og sikher har protestert heftig mot bestemmelsen som ble vedtatt i 2014.

NTB skriver:

Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift har vært på høring siden mars og da høringsfristen utløp forrige uke, var det kommet inn 842 høringssvar, skriver Rogalands Avis.

Det er flest privatpersoner som har svart, og blant dem er det ett krav som går igjen: Dagens ørekrav må bort.

«Kravet om synlige ører på ansiktsfoto bryter med religionsfriheten», skriver Muslimsk Fellesråd Rogaland. Også Muslim Forum Sandnes og Sikhs & Punjabis of Rogaland er blant dem som reagerer på ørepåbudet.

I høringsforslaget foreligger det to alternative forslag om krav til ansiktsfoto – ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg. Departementet argumenterer med at synlige ører er viktig for å kunne foreta en sikker identifisering. «Ørene er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påvirket av vektforandringer, sminke og aldring.», heter det i høringsbrevet.

Ingrid Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), sier sikher er blant dem som er særlig berørt:

– Kravet om å vise ørene er et uforholdsmessig stort inngrep i religionsfriheten, sier hun.

I Norge anslår hun at det finnes om lag 250 sikher som bærer turban.

Hvorfor Ingrid Rosendorf Joys velger å fokusere på de 250 sikhene og ikke de tusenvis av kvinnene som bruker hijab, kan virke underlig. Sikhene er ikke mer «særlig berørt» enn kvinner i hijab. Men de er vel lettere å skyve foran seg for tilretteleggingen av islam i Norge.

Hvem er forøvrig alle disse privatpersonene som har svart på en offentlig høring om passfotoregler i Norge? Er høringsinstansene gjort om til meningsmålinger for privatpersoner rent generelt, eller gjelder det bare når muslimer føler seg krenket?

Her er et utsnitt av alle høringssvarene:

Muslimer er raske til å organisere seg når de vil ha innflytelse. Mange av svarene er likelydende og virker som del av en kampanje. Særlig blant de som ikke har oppgitt navn. De har valgt denne teksten:

«Vi tror at denne lov bryter frihet». Frihet? Hva med oss som mener at hijab bryter med frihet? Vi klikker oss inn på et tilfeldig utvalg av de hundrevis av svarene:

Demokratiet og våre friheter skal brukes mot oss. Rett til å velge er så mangt. Mens Grønn Ungdom synes de har rett til å velge maksimum tre (ingen retur på siste tur?) flyreiser per nordmann per år, så mener muslimer at de har rett til å velge om vi skal islamiseres. Vi merker oss kommentaren:

«Så eneste grunn for at denne loven ble lagd er for å krenke, dere tror uansett hvilken lover dere lager at vi vil bli vantro som dere. Glem det.»

En passregel som skal identifisere alle på best mulig vis oppfattes som en lov som lages for å krenke muslimer. De vil ikke bli vantro som oss.

Noen ser ut til å ha fått hjelp til deler av teksten:

Mange av svarene reflekterer den splittelsen vi ser i samfunnet. Muslimske kvinner er under et sterkt press? Fra hvem? At nye regler for passbilder vil skape en større avstand mellom myndigheter og borgere er en generalisering som helt klart ikke gjelder for nordmenn. Hvor mange nordmenn vil protestere på denne måten mot å vise ørene sine på et bilde?

Den «større avstanden» som det vises til gjelder mellom myndigheter og et parallellsamfunn som «ikke vil bli vantro». For det kan vi bare glemme, som hun så klart skrev det. Dermed må særkravene for muslimer presses inn overalt hvor det er mulig. Og det gjør de effektivt med slike kampanjer.

Kjøp Oriana Fallacis bok her