Nytt

Folk står i kø ved informasjonsskranken på et arbeidskontor i Scampia utenfor Napoli den 11. oktober 2018. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters / Scanpix.

Den italienske staten vil fra og med den 6. mars ta imot søknader om samfunnslønn fra fattige personer. Med det er et av løftene som Femstjerners­bevegelsen (M5S) gikk til valg på, i ferd med å bli innfridd – om enn i en form som fremstår nokså utvannet i lys av valgkampen, og dermed bidrar til å sende partiet nedover på meningsmålingene.

Dette velferdstiltaket representerer noe helt nytt i Italia, som ikke på langt nær tilbyr like store sosialytelser for fattige personer i arbeidsfør alder som de nordeuropeiske landene gjør. Ubemidlede i Italia som ikke er gamle og mottar alderspensjon, er i stor grad prisgitt nettverk av familie og venner eller privat veldedighet.

Regjeringen har bevilget 7,1 milliarder euro til formålet for inneværende år, og ca. 8 milliarder for 2020, skriver La Repubblica.

Hva er så kriteriene for å motta samfunnslønn i Italia?

Tilbudet retter seg mot italienske statsborgere eller utlendinger som har hatt lovlig opphold i Italia i minst ti år, herunder også uavbrutt de siste to årene.

Den såkalte ISEE-inntekten, som omtrent er lik inntekten minus et minstefradrag tilsvarende en vanlig husleie, må være lavere enn 9360 euro i året for enkeltpersoner, som ikke kan ha verdipapirer for mer enn 6000 euro eller fast eiendom utenom egen bolig til mer enn 30.000 euro. Man kan heller ikke ha en helt ny eller veldig luksuriøs bil, ei heller båt.

Alt dette, som skal sikre at mottagerne er verdig trengende, må søkerne gjennom en ikke ubetydelig papirmølle for å dokumentere. Italienske postkontorer hadde onsdag forberedt seg på storinnrykk av potensielle søkere om samfunnslønn. Klokken 14 var det sendt 29.000 søknader, skriver Corriere della Sera.

Arbeidsføre personer som søker, er ellers forpliktet til å registrere seg ved arbeidskontoret. Retten til samfunnslønn opphører dersom man nekter å ta en tilbudt jobb.

Om man tilfredsstiller kriteriene, kan enkeltpersoner motta opp mot 780 euro pr. måned i 18 måneder, da ny behovsprøving må finne sted. Familier kan motta opp mot 1330 euro i måneden. Pengene distribueres via betalingskort, som kan brukes til alminnelige levekostnader. De første kortene vil bli utdelt i begynnelsen av april, skriver La Repubblica.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.

Les også