Nytt

Statsmininster Imran Khan spiller et høyt spill overfor India.

Pakistan stenger sitt luftrom for sivil luftfart. Det markerer nok en eskalering av krisen med India.