Nytt

Den neste avstemningen i parlamentet vil bli avholdt senest tirsdag 12. mars. Der skal de folkevalgte nok en gang få anledning til å stemme over utmeldingsavtalen som May har forhandlet fram med EU, med eventuelle tillegg og endringer. Theresa May sier at hun har snakket med representanter for hvert eneste EU-land

Hun sier at når representantene blir spurt om å forlate EU uten noen avtale, så vil Storbritannia kun forlate EU uten en avtale hvis det er «eksplisitt samtykke til det resultatet». Noe «eksplisitt samtykke» er svært imidlertid urealistisk. Nå snakker ikke May lenger om et flertall i avstemningen om å gå uten avtale og det er mytteristemning blant flere i hennes eget parti allerede.

Hvis Theresa Mays utmeldingsavtale blir nedstemt 12. mars, så gir hun to alternativer: Utmelding uten avtale eller en (kort) utsettelse av brexit.

– En ny avstemning den 14. mars om hvorvidt Storbritannia skal be om en utsettelse av brexit hvis flertallet sier nei til å gå av EU uten avtale.

Theresa May har ikke vært noen tilhenger av utsettelse av brexit. Også andre i regjeringen sier at dette bare vil bli mer av den samme debatten uten at man nødvendigvis kommer noen vei.

Selve forlengelsen av utmeldingen settes i Storbritannia til to eller tre måneder. Men i EU snakkes det om 21 måneder. Det vil i så fall gi Labour og Corbyn god tid til å tvinge igjennom en ny folkeavstemning. En ny folkeavstemning vil være å forråde det britiske folket, sier Theresa May.

En utsettelse forandrer ikke det faktum at vi fremdels kun vil ha tre alternativer, sier Theresa May, som tilsvar til en representant som mener at forhandlingsavtalen må sendes tilbake til folket for ny folkeavstemning. May sier at de tre alternativene er:

  1. Forlate EU med en avtale
  2. forlate EU uten en avtale
  3. Forbli i EU

Debatten pågår nå i Underhuset. Den kan følges på BBC

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!