Med Dag-Inge Ulstein som bistandsminister kan det bli vanskelig for FrP å få gjennomslag for at bistand kan anvendes som pressmiddel for retur. Foto: Facebook.

At Fremskrittspartiet fikk gjennomslag i regjeringserklæringen for at bistand kan kobles til en plikt for mottakslandene til å ta egne borgere i retur, faller KrF tungt for brystet. Også TV2 forsøker å gi Frp dårlig samvittighet for at partiet forsvarer norske interesser.

Men Jon Helgheim lar seg ikke affisere.

Avsnittet i erklæringen lyder:

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere», heter det i regjeringserklæringen.

Dette er en ganske rund formulering. Den åpner for at Norge kan bruke bistand. Men vil regjeringen gjøre det? TV2 sår tvil om det er moralsk riktig:

– Er det riktig å bruke bistand til å fremme norske egeninteresser?​

Jon Helgheim er ikke i tvil om at norske myndigheter plikter å forsvare norske interesser, selv om TV2 kaller det «egenintereser». Strømmen av mennesker kan ikke gå bare en vei og pengene den andre.

Men det er ikke KrF enig i. De vil ikke ha noen bindinger til bistanden.

Leder av KrFs internasjonale utvalg, Sturla Henriksbø:

– Regjeringsplattformen er krystallklar på at det er å bekjempe fattigdom som skal være begrunnelsen for å gi bistand. Hvor bistanden gis skal være basert på andre kriterier enn norske behov. Selv om det i regjeringsplattformen står at returavtaler kan inngås som en del av det man diskuterer med utviklingsland, føler jeg meg trygg på at Norge og utviklingsministeren ikke vil bruke bistandspenger som et pressmiddel overfor fattige land, sier utvalgslederen til TV 2.

KrF løser problemet ved ikke å forholde seg til det. Det kan de gjøre fordi bistand er hevet over de vanlige kriterier for en fornuftig politikk.

 

– Norge skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken