Asylmigranter står i kø ved en midlertidig leir for asylsøkere i Berling den 5. oktober 2018. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix.

Tyskland mottok i løpet av 2018 rundt 185.000 asylsøknader, hvilket er en reduksjon på 16 prosent sammenlignet med året før, melder Der Spiegel. Innenriksminister Horst Seehofer (CSU) kunngjorde de nye tallene onsdag.

Det er nå vesentlig færre som søker om asyl i Tyskland sammenlignet med årene 2015 og 2016, skriver det tyske nyhetsmagasinet.

De fleste asylsøkerne kom ifølge innenriksdepartmentet fra Syria, Irak, Afghanistan og Iran, etterfulgt av Nigeria og Tyrkia.

Via organisert flyktningopptak (Resettlement) og særskilte humanitære programmer kom det ifølge opplysninger fra innenriksdepartmentet rundt 3400 personer til Tyskland. Videre fikk 38.500 familiemedlemmer av flyktninger visum til landet via familiegjenforening.

Når også Seehofer betoner at antallet er gått ned, er det naturligvis fordi han ønsker å legge frem gode nyheter. Men i et noe lengre historisk perspektiv, er ikke antallet asylsøknader i 2018 spesielt lavt, tvert imot. Det viser tall fra Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF):

 

Asylmigrasjonens fenomen fortsetter med andre ord ufortrødent, om enn på et lavere gir enn under exodus, men likevel høyere enn før. Reduksjonen i antall søknader fra 2017 til 2018 er mindre enn det totale antallet søknader i hvert av de fire årene før 2010.

Tyskland mottok også svært mange asylsøknader etter krigene på Balkan på 1990-tallet, men de seneste årenes asylinnvandring fra Asia og Afrika er uten historisk sidestykke, og fortsetter på et nivå som er høyere enn det noen gang hadde vært før 2014.

Gitt at antall nyfødte pr. år i Tyskland ligger rundt 800.000, tilsvarte asylinnvandringen i fjor med andre ord litt under en fjerdedel av en fødselskull.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂