Nytt

Shiamuslimer fra Afghanistan deltar i et sørgeritual i Moria-leiren på Lesbos i Hellas den 9. august 2019. Foto: Laura Boushnak / New York Times / Scanpix.

Europeiske land har opplevd en betydelig økning i antall asylsøknader fra juni til juli.

Ifølge tall fra EUs asylbyrå EASO mottok landene 62.900 asylsøknader i juli. Det er 26 prosent flere enn i måneden før. Det er det høyeste antallet siden mars 2017.

Tallene omfatter alle EU-landene, Norge og Sveits.

Økningen kan delvis forklares med at det kom inn få søknader i juni, ifølge EASO. Men samtidig viser oversikten at det har vært en økning på 11 prosent i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

De vanligste opprinnelseslandene er Syria, Afghanistan og Venezuela. De utgjorde om lag en tredel av asylsøkerne.

Ifølge EASO ble 50.970 asylsøknader behandlet i juli. 65 prosent endte med avslag.

I hele EU samt Norge var det til sammen 455.113 asylsøknader som ventet på å bli avgjort.

Antallet er imidlertid langt lavere enn for få år siden. I juli 2016 kom det inn nesten 120.000 asylsøknader.

EU-landene er fortsatt ikke enige om en felles asyl- og flyktningpolitikk. Saken står på programmet under EU-møtet på Malta 23. september.

(©NTB)

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 395 til 250 kroner!