En migrant plukket opp i Middelhavet står i kø i havnebyen Motril i Spania 2. oktober i fjor. Foto Juan Medina / Reuters / Scanpix

Danmark skal ikke være et hotel. Det er derfor, vi har brug for Fort Europa i den skærpede geopolitiske konkurrence.

Den dygtige og for en gangs skyld også modige historiker Uffe Østergård sagde det først: Kun Fort Europa kan standse koloniseringen af kontinentet og sikre et Europa i en verden, der bliver stadig mere multipolær og/eller kinesisk.

Og det tjener ham til ære, at han, der ved så meget om Europas krogede og skismatiske historie, nåede at sige det højt, ligesom det er hans sene realisme, der rinder mig i hu i mødet med JP’s forsidehistorie om de 750 mio. mennesker, der ønsker at emigrere, ikke mindst fra Afrika og til trods for EU’s, skal vi være så venlige at sige, nylige bestræbelser.

På baggrund af alt, hvad der er blevet skrevet og sagt siden den såkaldte flygtningekrise i efteråret 2015, kan det kun overraske de mest udholdende naivister, at migrationsdrømmen lever og trives i bedste velgående, særligt i Afrika, Mellemøsten og Latinamerika. Det er prisen for deres fallerede stater/mistrøstige armod/klankultur, vores velstand og den globale digitale teknologi.

Migrationsbølgen, der formentlig kun er i sin spæde begyndelse, har med et lidt nørdet udtryk potentiale til at smække den gamle skelnen mellem unikke begivenheder, kortere bølger og lange linjer sammen til radikale og omkalfatrende forandringer, som de færreste i dag har fantasi til at forestille sig.

Medmindre, altså, at det uventede skulle ske, at den voksende modstand i de europæiske befolkninger mod immigration fra især Mellemøsten og Nordafrika vinder kampen mod EU og det globale indvandringskompleks.

Her handler det i første omgang om at afvise den tysk-franske politik og arbejde for et europæisk forår, som kan samle Vest og Øst om den europæiske civilisation og begrænse den muslimske indflydelsessfære mest muligt.

Ellers vil Europa opleve en ny todeling på tværs og få svært ved at tæmme den kinesiske indflydelse på den eurasiske landmasse i det 21. århundrede.

Østeuropa vil fortsat være præget af en bæredygtig kristen kultur, men have problemer med retsstat og borgerrettigheder. Vesteuropa vil derimod – med et pænt ord – udarte til en hybrid, det vil sige til en svækket kristen, mere islamisk kultur, plaget af stadig mere social uro, segregation, risiko for væbnede spændinger og velfærdsstatens kontinuerlige opløsning a la Sverige. Det bliver med garanti ikke noget teselskab, det ved vi allerede – og samtidig vil kontinentet efter alt at dømme flække i to halvdele.

Som den tyske arkæolog Bernhard Steinmann på et dybere plan minder os om i anledning af åbningen af en historisk udstilling i Karlsruhe i Tyskland, kan selv store civilisationer forsvinde overraskende hurtigt.

Steinmanns forskningsområde er den fjerne Mykene-kultur på Peloponnes ca. 1600-1200 f.Kr. Denne tidlige civilisation, opkaldt efter bosættelsen i Mykene, fik bl.a. Kretas minoiske kultur til at gå under og dominerede den østlige del af Middelhavet. Men omkring 1200 f.Kr. brød Mykene-kulturen ifølge arkæologen pludselig sammen, og dens paladser forfaldt til ruiner. Hele det østlige middelhavsområde blev ramt af en tilbagegang, som bundede i en kombination af hybris, ødelagt infrastruktur, et fald i levestandard og muligvis også revolution.

Kristeligt Dagblad formidler arkæologens videre perspektiv, idet Mykene-kulturens undergang indeholder et budskab til os i dag:

»Selv højt udviklede kulturer, hvor man føler sig sikker og lever under ordnede forhold, kan komme ud for en konstellation af så usædvanlige vanskeligheder, at det ikke er en selvfølge, at systemerne overlever. Ingen stat er usårlig, og det kan til enhver tid ske, at befolkningen begynder at sætte spørgsmålstegn ved dens eksistensberettigelse.«

Intet varer evigt, heller ikke Danmark. Men vi skal da bestræbe os på at give landet, stedet, sproget, kulturen, de åndelige såvel som fysiske og materielle værdier videre til vores efterkommere.

Her kommer en anden klog jydes analyse mig til hjælp. Jeg tænker på lektor emeritus Hans Hauges fortolkning af vores historie i tre metaforiske overskrifter: Først var Danmark en kirke, så blev Danmark en stat – og nu er Danmark et hotel. Et hotel, som stedse flere gæster tjekker ind på – langvejs fra – uden at nære særlige følelser for hotellet eller dets personale og gerne overlader betalingen til andre. Med Hauges ord: »Hotellet er universalistisk, maden er international. Man kan få, hvad man vil.«

Hauge beskriver situationen på sin vanlige ironisk-alvorlige måde, men jeg afviser, at Danmark skal være et hotel eller en lufthavn eller en banegård. Det er derfor, vi har brug for Fort Europa. Som kan være et middel til atter at gøre Danmark og andre europæiske nationer til stater og hjem og – i medgift – modvirke den deling af kontinentet, som folkevandringen allerede har sat i gang.

 

Først publisert i Jyllands-Posten 11.01.19

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.