Nytt

Moske i Køln som styres av det tyrkiske islamske direktoratet, i likhet med mange andre moskeer i Tyskland. Dette er en suverenitetsavsåtelse tyske myndigheter har gjort med åpne øyne.

I et forsøk på å demme opp for finansieringen av radikale moskéer i Tyskland, ønsker nå den tyske regjeringen at utenlandsk, økonomisk støtte til moskéer i Tyskland skal registreres, skriver Deutsche Welle. Det er særlig land som Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait og andre Gulf-stater som er i søkelyset, og etterretningstjenesten er spesielt bekymret for den radikaliseringen av muslimer som følger i kjølvannet av finansiering og innflytelse fra islamske land. Det er imidlertid ingen som vet hvor mye penger som er overført til Tyskland på denne måten.

Gulf-statene oppfordres også til å underrette tyske myndigheter dersom religiøse grupper i Tyskland søker råd eller støtte fra dem. Hittil har samarbeidet med Kuwait båret frukter, mens andre land er langt mindre villige til å gi fra seg informasjon. Tysk etterretning og Tysklands Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) anslår at det nå er flere enn 10.800 salafister i landet. Det tyske antiterror-senteret GTAZ har spesielt fulgt salafistiske aktiviteter siden flyktningekrisen i 2015, og peker på at land som Saudi-Arabia har langsiktige strategier for å påvirke radikale islamistiske grupper.

Tidligere i høst tok tyske myndigheter til orde for å innføre en egen moské-skatt, etter mønster av den eksisterende kirkeskatten som medlemmer av kirken betaler. En slik skatt vil gjøre moskéer mindre avhengig av finansiell støtte fra islamske land, og myndighetene håper dermed på at færre muslimer vil bli radikalisert.

Tysk industri har i årenes løp tjent godt på de nære forbindelsene til Saudi-Arabia, men etter drapet på Jamal Khashoggi har har Tyskland vedtatt stopp i våpeneksporten til Saudi-Arabia og oppfordret allierte til å gjøre det samme.