Nytt

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim mener forslaget fra Flyktninghjelpen om å gi klimaflyktninger opphold er håpløst. Han mener løsningen må være tilpasning, ikke migrasjon.

Frp og Ap sier det ikke er aktuelt å gi opphold til klimaflyktninger, slik Flyktninghjelpen har tatt til orde for.

Jon Engen-Helgheim i Fremskrittspartiet sier til Vårt Landat forslaget om å gi opphold til noen fordi klimaendringer har gjort hjemmet deres ubeboelig er håpløst.

– Klimaendringer er noe som må løses ved tilpasning, ikke ved migrasjon, sier den innvandringspolitiske talsmannen i Frp.

Heller ikke Masud Gharahkhani i Ap har noen sans for det siste forslaget for å støtte klimaflyktninger.

– Migrasjon som følge av klima­endringer er først og fremst en humanitær utfordring og må løses som det, ikke ved å ­behandle alle som er på flukt fra for eksempel tørke og flom, på samme måte som de som flykter fra tortur og forfølgelse, skriver Gharakhani i en SMS til avisen.

Begge to mener hele asylinstituttet kan være truet dersom det åpnes for å gi klimaflyktninger asyl. Gharahkhani mener systemet da kan bryte sammen.

Flyktninghjelpen er også opptatt av å ikke utfordre asylinstituttet, men mener klimaflyktninger bør få opphold på humanitært grunnlag. Organisasjonen mener dette ikke vil føre til noen stor flyktningstrøm mot Norge.