Nytt

Migranter forlater i all hast gummibåten de benyttet for å ta seg over Middelhavet og frem til en strand i det sørlige Spania 27. juli 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

Til tross for at Spanias regjering har forsøkt å oppnå bedre samarbeid med Marokko om hjemsendelse av illegale marokkanske migranter, har kun 1489 av 10.816 blitt returnert hittil i 2018.

Det viser statistikk som det spanske innenriksdepartementet så langt har vært nølende med å utlevere, men som går frem av svaret på et offisielt spørsmål fra en parlamentariker, skriver El País.

Den lave andelen av tilbakesendte skyldes dels trenering fra marokkanske myndigheter side:

Tvungen repatriering av marokkanske borgere avhenger av kvotene som marokkanske myndigheter er villige til å ta imot på grensene mot Ceuta og Melilla, og disse varierer eller blir ikke fylt, uten at det gis noen forklaring. For en måneds tid siden reduserte Marokko kvoten fra 25 til 10 tilbakesendelse pr. arbeidsdag for begge grensene, uten at spanske politimyndigheter kan forklare hva årsaken er.

En annen grunn er at flere av de marokkanske migrantene oppgir å være mindreårige, samt at Spania har som policy ikke å returnere mindreårige.

Det har lenge vært kjent at europeiske land langt på vei er ute av stand til å få sendt tilbake ulovlige migranter som kommer fra Afrika sør for Sahara, dels på grunn av egne regler og dels fordi opphavslandene ikke samarbeider.

Nå viser det seg altså at det samme fenomenet gjelder et til sammenligning relativt velstyrt land som Marokko.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!