Sakset/Fra hofta

PM Nilsson er politisk redaktør i svenske Dagens Industri og en av landets mest kjente kommentatorer.

«Det är allvar nu» skriver politisk redaktør PM Nilsson i Dagens Industri søndag. Den organiserte kriminaliteten truer nå hele det svenske systemet.

«Natten till fredagen besköts en bostad i Malmö med flera skott. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet.

Samma natt kastade två svartklädda män in en handgranat i en restaurang på Avenyn i Göteborg. Ingen skadades men explosionen orsakade stor ödeläggelse. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet.

Natten till lördagen besköts ett flerfamiljshus vid Fridhemstorget i centrala Malmö. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet.

Samma natt utsattes en församlingslokal i Spånga norr om Stockholm för ett sprängattentat. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet.

Natten till söndagen utsattes två bostäder i Malmö för sprängattentat. En 18-årig man, troligen den ena gärningsmannen, påträffades i det ena huset med livshotande skador.»

Søndagens lederartikkel i Dagens Industri: – Det er nesten krig nå. (På bildet Rikspolischef Anders Thornberg og sjefen for Säkerhetspolisen Klas Friberg.)

– Detta är last night in Sweden, skriver Per Magnus Nilsson, bedre kjent som PM Nilsson, med et klart hint til Trumps uttalelse:

«…you look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this. Sweden. They took in large numbers. They’re having problems like they never thought possible,» sa USAs president under et møte i Florida i februar i fjor.

Trump ble latterliggjort i Sverige, blant annet av tidligere statsminister Carl Bildt:

Latteren setter seg fast i halsen.

Sverige fornektet lenge den gjengrelaterte volden. Begivenhetene truet selvbildet, og koblingen mot innvandringen gjorde spørsmålet vanskelig å håndtere, skriver Nilsson:

«Faktum är att norska, danska och amerikanska medier var före svenskarna med att upptäcka och påpeka den exceptionella nivån. Det var som att vi inte ville se och i den första förnekelsefasen hellre problematiserade bilden än brottsligheten.»

I neste fase innrømte man at volden hadde steget, men fra historisk lave nivåer. Det er sant, skriver Nilsson, den volden som er relatert til fyll har minsket drastisk.

Men den organiserte kriminaliteten truer hele systemet på en helt annen måte enn ungdommer og sprit noengang har gjort. Nå har Sverige begynt å forstå det, mener Nilsson.

Sverige har ti ganger flere skyteepisoder per capita enn Tyskland, og bruken av eksplosiver – håndgranater og bomber – ligger på meksikansk nivå. Eksplosjoner rettet mot restauranter og boligentreer er nå nesten dagligdags.

Politidirektøren slår alarm, men er det noen som lytter? Politiet opplever selv angrep mot politistasjoner, politifolks hjem og biler.

«Rikspolischefen Anders Thornberg har i en färsk skrivelse till Justitiedepartementet slagit larm om situationen och vädjat om akuta åtgärder för att polisen ska kunna bekämpa våldet. Han beskriver utvecklingen under hösten som djupt oroande och ger bilden av något som liknar ett regelrätt narkotikakrig. Antalet inblandade är mycket större än de enskilda gärningsmännen. De kriminellas påverkan på bostadsområden, företag, affärer och centrumanläggningar är stor. För varje person som grips eller dödas finns 10 till 15 andra som vill ta hans plats. Risken för att tredje man ska drabbas är hög. Polisen är själv måltavla för den organiserade brottsligheten med attentat mot polisers hem och fordon.»

Rikspolischefen Anders Thornberg (bildet) og sjefen for Säkerhetspolisen Klas Friberg slår nå alarm om økte trusler mot Sverige og at manglende politiske beslutninger rammer deres arbeid.

Thornbergs motoffensiv omfatter flere offentlige etater, lovendringer for mer effektiv kontroll av kjøretøy, lokaler og personer, særlig ved grensene. Han vil ha biometriske registre for å kunne kontrollere ulovlige innvandrere, strafferabatten for ungdommer må fjernes og barnevernet må ha døgnvakt for å kunne ta hånd om mindreårige. Blant annet.

Også hans kollega i Säkerhetspolisen, Klas Friberg, slo alarm sist uke. «Hoten mot Sverige är mer omfattande än på flera år», skrev han i Dagens Nyheter. Blant annet er risikoen for terrorattentat mycket hög. Friberg etterlyste akutte lovendringer.

«Bland annat vill han i likhet med Anders Thornberg åter förmå teleoperatörerna att lagra kommunikation, vilket har upphört efter datalagringsdirektivet. Han vill också att regeringen snabbt lagstiftar i enlighet med de utredningsförslag som finns om en mer effektiv digital spaning. Friberg menar att den svenska eftersläpningen redan har skadat Sveriges samarbete med andra länder, vilket är mycket allvarligt.»

Det har ikke vært gunstig for politiet og rettsvesenet at Sverige har vært uten regjering i høst, og enda verre er utsiktene med den regjeringskoalisjonen man forhandlet om i helgen, skriver PM Nilsson:

Ett samarbete mellan S, C, MP, L och med stöd av V orkar säkert öka anslagen till polis och åklagare, men den tidigare politiska bristen på probleminsikt har sitt centrum hos MP och C. De är dåligt rustade för att leda den offensiv Thornberg efterlyser. Och att C och L överhuvudtaget har inlett förhandlingar med vänsterblocket och röstat nej till Moderaterna, som har starkt fokus på brottsbekämpning och gränsskydd, visar att de har helt andra prioriteringar.

Nilsson setter sin lit til S og realismen hos Stefan Löfven og finansminister Magdalena Andersson. Men S har tapt sin fordums styrke og lot seg i lang tid duperes av Miljöpartiets syn på innvandringen, fastslår han:

«Vilken regering det än blir måste M och S understödja varandra för att minimera småpartiernas ansvarslöshet och bistå de båda polischefernas vädjan. Det är faktiskt unikt att chefen för Säkerhetspolisen och chefen för Rikspolisen samtidigt larmar och vill ha hjälp av en regering som inte finns.»

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!