Interlude

I tysktalende land brukes ofte betegnelsen «Tastenlöwin» om Dronning Martha. Sjelden har en musiker hatt et mer passende tilnavn. I denne innspillingen hører vi ikke bare den voldsomme kraften i villdyret, men også de myke kattepotene.

Les også

Les også