Kommentar

Fra Angelico (ca. 1395–1455), «Bebudelsen» (ca. 1432). Tempera på tre, 154 × 194 cm, Museo del Prado, Madrid. Etter Lukas 1, 26–36 (engelen Gabriels budskap til jomfru Maria). Foto: Alberto Salguero / Wikimedia Commons.

Det er første søndag i advent, og en god anledning til å filosofere litt over utviklingen rundt oss. Hva skjer når kristen tro blir fjernet fra den offentlige samtalen og som fundament for samfunnet?

For snart to år siden mente en transkvinne, dvs. en mann som mener han er en kvinne, at han ble krenket av en kvinne da han brukte kvinnegarderoben på treningssenteret ved Universitetet i Stavanger. Kvinnen han mente seg krenket av, mente nemlig at nakne menn ikke hadde noe i en kvinnegarderobe å gjøre.

For kort tid siden falt avgjørelsen i Diskrimineringsnemnda. Et flertall mente at transkvinnen ikke ble krenket av kvinnen som ville ha ham ut av kvinnegarderoben. Men ingen stilte spørsmål ved transkvinnens oppfatning av seg selv som kvinne, og vedkommendes jurister anførte blant annet følgende:

Om kvinner med penis blir nektet å bruke damegarderoben, hvilken garderobe skal de da bruke. Om begrunnelsen for at kvinner skal ha egne garderober er at de er utrygge i rom med menn, vil det være merkelig å tvinge en gruppe kvinner til å benytte herregarderoben.

Få utsagn viser hvor langt bort vi er kommet fra den virkelighetsoppfatningen advent bærer bud om, for det er ikke en gjeng kjønnsaktivister som sitter i nemnda. Mindretallet var en pensjonert lagdommer.

Utsagnet til transkvinnens jurister er for øvrig i tråd med norsk lovs forståelse av kjønn, og stadfester en dualisme man må tilbake til gnostisismen for å finne maken til. Det er ånden som definerer virkeligheten, det fysiske er ufullkomment og uten mening, kroppen et fengsel. «Født i feil kropp» er et utsagn vi skal tvinges til å akseptere, men det er som om vi ikke forstår rekkevidden av det vi er vitne til. Nemnda er et slående eksempel hva som er mulig når et lands ledelse klarer å innføre en helt ny virkelighetsoppfatning. Alt blir mulig, også kvinner med penis.

Vi er nemlig forventet å akseptere utsagnet som en sannhet. På skolen vil våre barn lære at dette er normalt, de vil bli opplært til å definere sin egen kjønnsidentitet. I USA er denne plakaten brukt i undervisningssammenheng:

Elevene skal plassere seg selv på alle variablene og definere seg selv. Legg merke til at biologisk kjønn ikke er av interesse. Det er noe barnet blir tildelt ved fødselen. Det er en nedvurdering av det fysiske som er så påfallende at man bør bli slått til bakken, men det er det motsatte som skjer. Det er nemlig denne virkelighetsoppfatningen statsminister Erna Solberg gikk i Prideparade for å promotere.

Det bør få oss til å frykte framtiden.

Når ånd står over det fysiske, er nemlig alt mulig. Da er kvinner med penis det naturligste av verden, og for ikke å glemme hva som er mulig å gjøre på det storpolitiske planet. Begrepet sannhet blir nemlig blasfemi ettersom sannheten forutsetter å være universell, men når ånden regjerer, kan man ikke legge noen begrensninger på hva som er mulig. Menneskets oppfattelse av seg selv og sine omgivelser blir individuell, og som sagt, kvinner med penis er her allerede.

Advent bærer bud om en diametralt annerledes virkelighetsoppfatning. Inkarnasjonen, at Gud ble menneske, er en stadfestelse på at det skapte er likeverdig med det åndelige. Mennesket kan ikke definere det skapte ut fra sine egne oppfatninger. Det fysiske er heller ikke mindreverdig eller en dårlig kopi av idealene, slik grekerne trodde.

Vi snakker om en gud som elsker det skapte, det materielle, i så høy grad at han steg ned og ble en del av det. Det kristne budskapet er at den transcendente Gud har gått inn i historien som et menneskebarn, født i Betlehem. Inkarnasjonen er en genuin fysisk hendelse som finner sted på et gitt tidspunkt på et gitt geografisk sted.

Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Johannes 1, 14

Dette er grunnen til at kristendommen er sekularismens hovedfiende. Inkarnasjonen, at det finnes en hensikt og sannhet med skaperverket, er utålelig for en ideologi som krever makten over alle forhold, og sjelden har det blitt tydelige enn i ordene «en kvinne med penis». Det er ikke et skuespill vi er vitne til, det er alvor, og det er opp til oss å avgjøre hvilket samfunn vi skal leve i.

Velsignet adventstid!

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!