Sakset/Fra hofta

Som første islamske skole har Tauheedul Islam Boys’ High School i Blackburn fått grønt lys for å starte opp en militær kadettskole for elevene.

Britene har lenge slitt med å rekruttere nok muslimer for å fylle opp «mangfoldskvoten» i sine militære styrker. General Sir Nick Carter som ble personalleder i forsvarsstyrkene i sommer har hatt som prioritet å forbedre mangfoldet. Muslimer er underrepresentert ifølge statistikken.

General Carter shone a spotlight on the relationship between Islam and the army in his former position as chief of the general staff, highlighting in 2015 that Muslims made up 4.4 per cent of the British population but only 0.5 per cent of the army.

Britene liker å vise til alle de muslimske soldatene som kjempet med dem og døde for en felles sak under 1. verdenskrig. Men «fienden» er en annen nå og det er vanskelig å rekruttere muslimer til å krige i muslimske land.

Forståelig nok er det viktig at alle grupper i samfunnet føler at de er representerte i offentlige yrker som det militære, men for muslimer er dette et ekstra stort hinder når lojaliteten ligger et annet sted enn til det nye hjemlandet. Dette er ikke det samme som å bli politi eller brannmann.

Det spekuleres i at muslimer er engstelige for å bli utsatt for rasisime av medsoldater. Men saken er vel ofte den at de vil bli ansett som forrædere av sine egne. Det er ingen hemmelighet at britiske soldaters politiske syn ikke akkurat er synkront med globalistenes. Men for mange er det fremdeles ukjent at muslimer i Storbritannia ikke er lojale til landet de bor i.

Og hva med risikoen for å utdanne muslimer som senere viser seg å være jihadister? I Afghanistan har det vært mange terrorangrep fra muslimer som har vært under opplæring av britene bare for å vise sin sanne side i et selvmordsangrep.

Få steder er behovet for gjensidig tillit så stort som i forsvaret. Sannsynligvis brukes det mange penger i forsøket på å se bort fra menneskers naturlige instinkter – at de er tryggest med sine egne.

Image result for general sir nick carter

General Sir Nick Carter

Britisk militære har tidligere i sommer etablert kontakt med skolen ved å invitere 50 gutter til en cricket match og senere ved å delta i et moskébesøk i Regents Park.

De av guttene som ønsker å delta fra den islamske skolen vil fra neste september trenes opp som militære kadetter.

The armed forces had established links with the school earlier this year by inviting 50 boys to a cricket match at Lord’s and joining them on a visit to a mosque in Regent’s Park, it is understood. Pupils who enrol as cadets from next September will practise drills, fieldcraft, map reading and experience being on a firing range.

De lokale moskeene har bifalt det nye initiativet og godkjent at kadettsamlinger kan finne sted på fredager.

Dette er fra Tauheedul Islam Girls’ High School i Blackburn. Når starter militære kadettskole her?

The Times

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!