Nytt

Storbritannia og Spania er kommet til enighet om Gibraltar, og dermed er det siste store hinderet i veien ryddet vekk foran søndagens EU-toppmøte.

Regjeringen i London og myndighetene på Gibraltar opplyste om enigheten lørdag ettermiddag, og Spanias statsminister Pedro Sanchez kunngjorde i en tale at det var inngått en avtale.

Sanchez sier han dermed vil stemme for utkastet til brexit-avtale som nå foreligger.

Storbritannia skal ha gått med på å holde egne samtaler om saken med Spania i etterkant av utmeldelsen fra EU.

Ligger an til grønt lys
Sanchez truet så sent som fredag med å boikotte brexit-toppmøtet hvis ikke det ble en enighet om det britiske territoriet på Spanias sørkyst.

Gibraltar er bare på 6,5 kvadratkilometer, og Spania har gjentatte ganger gjort krav på det.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har de siste dagene vært i tett dialog med den britiske statsministeren Theresa May og Sánchez for få på plass en løsning om Gibraltar.

Med enigheten som nå er på plass, ligger alt til rette for at stats- og regjeringssjefene søndag vil gi sin velsignelse til brexitavtalen.

Protokolltilførsel
Det er riktignok flere andre vanskelige spørsmål som har kommet opp etter at avtaleutkastet ble offentliggjort onsdag i forrige uke.

Flere medlemsland, med Frankrike og Danmark i spissen, har for eksempel bedt om sterkere garantier for at europeiske fiskere får tilgang til britiske farvann også etter brexit.

Andre har ment at avtalen ikke gjør nok for å sikre like konkurransevilkår etter skilsmissen, og østlige medlemsland som Polen har gitt uttrykk for bekymring for at en større klimabyrde skal bli veltet over på dem når britene trekker seg ut.

Men EU har bestemt seg for ikke å gjenåpne forhandlingene om selve avtaleteksten for å dykke ned i disse spørsmålene.

I stedet vil EUs bekymring bli uttrykt gjennom en protokolltilførsel der EU-siden gir uttrykk for sitt syn.

Anbefaler ja
Kort tid etter at Gibraltar-enigheten ble kjent, uttalte EUs president Donald Tusk at han søndag vil anbefale stats- og regjeringssjefene å godkjenne brexitavtalen som er forhandlet fram med Storbritannia.

«Ingen har noen grunn til å være glad. Men i det minste har EU vist samhold og solidaritet på dette kritiske tidspunktet», tvitrer Tusk.

Tusk skriver i sitt invitasjonsbrev til de europeiske lederne at EUs forhandlere har nådd de målene EU satte seg for forhandlingene.

«I disse forhandlingene ønsket ingen å beseire noen», skriver Tusk.

«Vi var alle ute etter en god og rettferdig avtale. Og jeg mener vi til slutt har funnet det best mulige kompromisset», fortsetter han.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!