Nytt

Skjermdump av oslopolitiets twitterside.

Annenhver journalist mener kommunikasjonen med politiet etter blitt enda dårligere etter at Twitter ble tatt i bruk som kanal.

Det kommer fram av en omfattende undersøkelse blant norske journalister, melder fagbladet Journalisten.

Før Twitter ble tatt i bruk som politiets kommunikasjonskanal ut til offentligheten, mente 18 prosent av de spurte at kommunikasjonen med politiet var dårlig eller svært dårlig. Nå sier snaut 52 prosent av de spurte at den er blitt enda dårligere, ifølge undersøkelsen «Hvor godt kommuniserer politiet med mediene?», som Norsk Journalistlag har fått gjennomført blant 658 deltakere.

– Politiet bryter sine egne retningslinjer for hvordan de skal informere allmennheten på Twitter, sier NJs Ina Lindahl Nyrud, som framhever trafikkulykker, branner, store alvorlige hendelser og fare for befolkningen som retningslinjene pålegger politiet å varsle om.

Varsler ikke

  • Bare 3,4 prosent oppgir at Twitter-meldingene gir tilstrekkelig informasjon. Nesten 90 prosent svarer at de svært ofte eller nokså ofte må ringe for å få utfyllende informasjon.
  • Ni av ti har opplevd at politiet ikke tvitrer om hendelser, som mediene først får vite om via tips fra lesere. Nesten én av fire svarer at det skjer ofte.
  • Det kommer også fram at mange redaksjoner opplever at de får meldinger for sent til å kunne rykke ut – og for sent til å varsle befolkningen om pågående hendelser eller aksjoner. Over halvparten svarer at politiet en eller flere ganger i uka venter så lenge med å varsle at de ikke rekker å sikre bilder på stedet eller møte involverte og vitner.

Ser på nye løsninger – på sikt

Politidirektoratet åpner nå for å, på sikt, lage en unik kanal for mediene mot operasjonssentralene etter tilbakemeldingene direktoratet har fått om dagens situasjon.

– Mediene sier at de ikke er fornøyde med den informasjonen som de får. Vi ser også at det ikke er en god løsning. På sikt må vi finne andre løsninger, sier seksjonsleder seksjon for mediehåndtering og krisekommunikasjon, Anne Margrete Alværn til Medier24.

Det skal skje i forbindelse med at politiet vil innføre et nytt politioperativt system (PO) som fortløpende gir oversikt over oppdragene som utføres i politidistriktene. Det nye systemet er planlagt å være på plass i løpet av de neste årene.

– Når det er på plass vil det være naturlig å se på hvordan operasjonssentralene informerer mediene. Dette er et stykke fram i tid. Enn så lenge må politiet lokalt og sentralt fortsette å finne løsninger som er tilpasset lokale forhold, sier Alværn.