I dag varsles befolkningen av de høylytte tyfonene i byene ved kriser, men i løpet av året håper regjeringen at det nye systemet er på plass.

– Det blir mulig å sende en melding til alle telefoner i Norge på få sekunder. Det vil være en enorm oppgradering av muligheten til å nå raskt ut til befolkningen med informasjon, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

På en pressekonferanse torsdag sa justisministeren at målet er at systemet skal være på plass i løpet av året.

Hun forklarer løsningen slik:

– Det er et pushvarsel som kommer opp hos alle som har mobil. Det finnes også en backup-løsning, sånn at hvis Telenor for eksempel skulle falle ut, så vil de som har Telenor, motta varselet likevel.

Det er ikke snakk om å sende SMS-meldinger, noe som fort kan ta mye tid hvis man skal nå mange mottakere, sier justisministeren.

Tyfonvarslingen får supplement

Dagens varslingssystem ved krisesituasjoner er de såkalte tyfonene, 1250 sirener som er plassert rundt omkring i byene og lager en ulende lyd. Teknologien er ikke akkurat toppmoderne.

– Mange kjenner dem gjennom disse øvingene som skjer to ganger i året, hvor det er et lydsignal som mange tenker på som flyalarmen. Det er viktig å få supplert det med et mobilt varslingssystem som gjør at vi kan sende ut mer detaljert informasjon, og raskere, sier Mehl.

Dagens tyfonsignal betyr at du skal søke informasjon, for eksempel i nettaviser, radio og tv. En av mange svakheter med ordningen er at den ikke dekker hele befolkningen, men kun sentrale strøk.

Mobilvarslingen erstatter ikke tyfonene.

– I første omgang er det et supplement. De har litt ulike bruksområder, og så må man vurdere videre om det er grunn til å ha begge deler, sier Mehl.

Kan varsle lokalt

Justisministeren understreker at det nye systemet ikke bare kan brukes til å varsle om farer, men også for å betrygge befolkningen.

– I noen av krigens første dager var det mulighet for en atomulykke i Ukraina. Vi har god atomberedskap, men ved en sånn hendelse vil vi for eksempel kunne si at dette er ikke en fare for oss, hvis det ikke er det, da, sier hun.

Systemet åpner også for at man kan avgrense hvem som skal motta meldingen ut fra geografi.

– Hvis det er en skogbrann, kan det jo være behov for å varsle folk som befinner seg i en bestemt kommune om det, og hvordan man skal forholde seg til det, sier Mehl.

– Hva kan en typisk beskjed være?

– Det er ikke jeg som skal skrive meldingene, men det kan brukes ved ulike scenarioer. Det kan være en melding om fare, for eksempel om at man bør holde seg innendørs de neste timene. Men det kan også være motsatt, altså at det er trygt, sier Mehl.

Verifisert informasjon

Hun mener systemet blir et stort løft for samfunnssikkerheten.

– Folk får mye informasjon i dagens samfunn. Både gjennom mediene og gjennom bilder som spres i sosiale medier. Det er viktig at vi kan nå ut til befolkningen med informasjon som er verifisert.

– Men hvor vil terskelen for å varsle ligge? Risikerer vi å bli spammet ned av myndighetene?

– De vurderingene må gjøres av dem som skal bruke dette.

Koster 42 millioner kroner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at det er selskapet Everbridge Norway som skal utvikle systemet. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner norske kroner.

Everbridge leverer nasjonale varslingssystemer i over 20 land.

– Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.