Nytt

Staten er i Oslo tingrett dømt til å gi den kjente islamisten Arfan Bhatti over 100.000 kroner i erstatning og sakskostnader.

I rettssaken hevdet Bhatti seg urettmessig forfulgt av politiet og PST og saksøkte staten med krav om oppreisning og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Han krevde i utgangspunktet flere millioner.

Bhatti er nå tilkjent 47.600 kroner i oppreisningserstatning og 70.245 kroner i sakskostnader.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.