Oslo Tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Oslo tingrett har gitt Norges tidligere ambassadør til Polen, Olav Myklebust, fullt medhold mot staten, etter at han ble avsatt fra sin stilling.

NTB skriver om dommen fra Oslo tingrett fredag, der staten, ved Sivil klareringsmyndighet (SKM), kritiseres  for feil lovanvendelse og for feil i saksbehandlingen.

Dette skal ha inntruffet da staten i 2020 trakk Myklebusts sikkerhetsklarering tilbake.

Tilbakekallelsen medførte at han måtte fratre som Norges ambassadør i Polen og måtte reise tilbake til Norge hvor han måtte jobbe i Utenriksdepartementet under tilsyn.

Domstolen omtaler beslutningen om trekke sikkerhetsklareringen for ugyldig.

Redusert erstatning

Dommen innebærer likevel ingen full seier for eks-ambassadøren. Tingretten har nemlig redusert Myklebusts erstatningskrav fra over 4 millioner kroner til litt over 1 million kroner.

Men dommerfullmektig Trond Buberg understreker at dette ikke har betydning for konklusjonen om at den tidligere ambassadøren har vunnet saken.

Han tilkjennes også full dekning av sakskostnadene sine i forbindelse med saken.

Fikk godkjenning

Myklebust ble fratatt all sikkerhetsklarering etter at SKM hadde gjennomført en vurdering av at han i 2017 hadde fått en kjæreste fra Thailand og begynt å bygge feriehus i landet. Myklebust hadde to ganger tidligere informert om, og fått fortsatt klarering, av to overordnede.

Etter at SKM ble opprettet i 2018, og hadde vurdert saken, mistet Myklebust all klarering og ble også ilagt tre års karantene før han kunne søke en ny.

Etter dette saksøkte han staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

– Myklebust måtte som følge av den ugyldige avgjørelsen gå av som Norges ambassadør til Polen i mai 2020, og dermed drøye to år før planlagt avgang i august 2022. Dette har gjort at han er blitt påført et økonomisk tap som har en faktisk og rettslig årsakssammenheng med den ugyldige avgjørelsen, står det i dommen.

Mange vil oppfatte saken som en typisk konflikt mellom «den lille mann» og en mektig statsforvaltning.

Foreløpig har den aktuelle saken kun vært oppe for tingretten. Det er ikke opplyst om hvorvidt staten vil anke avgjørelsen til lagretten.

 

Bestill fra Document forlag:

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.