Tavle

Ilja Repin (1901-03). Follow me. Satan, Temptation of Jesus Christ.

Kom, la oss male et fiendebilde,
et bilde i svart og i hvitt,
som kan vise at vi er de gode og milde
mens de andre kun tenker profitt

Kom, la oss svinge en tårevåt pensel
og male i sorgtunge lag,
og hive på båten all tenkelig skjendsel,
vår selvtilfredshet til behag

Kom la oss male et skinnhellig smil
som skjuler lerretet bak,
og skaper en ekte godhetsprofil
med et skinn av en rygg som er rak

Vi vet vi har folk som vil henge det opp
og gi det en tjenlig plass,
og gladelig spre det fra dal til topp
fra medienes parnass

Det gjør de selvfølgelig kun for vårt beste,
det vet vi jo ikke selv.
Vi trenger å vite hvem som er vår neste
av godhetssentralens kartell

Slik tenkte de der på sin høye hest
og var såre fornøyd med sitt verk.
De stilte ut bildet i øst og vest
og følte seg mektig og sterk

Så skuer vi da, dette fiendebildet
av helvetets ondskap i blått,
i kontrast til et rødt, grønt og gult helgengilde
fra godhetens fornemme slott

Men ser man litt etter, så kommer en tanke:
Er det ekte, det bildet vi ser?
For helgenfigurene er ikke ranke
og hva er det for bønn de ber?

En ekspert gransker derfor de godes gevanter
og utbryter: Et falskneri!   
amatørmessig malt av en flokk dilettanter
og taksten: helt uten verdi.

 

Thor Dag Halvorsen