Kultur

«Opera ruin» (100 x 195 cm), pris: 50 000 kr.

Det er imponerende undergangsvisjoner som utgjør Christopher Rådlunds maleriutstilling nå i Galleri A. Jeg skjønner ikke helt utstillingstittelen «Mørkt Sirkus», for disse bildene er vel egentlig ikke en sirkusforestilling med dristig og festlig underholdning, snarere en dramatisk skildring av naturens opprør før den varslede dommedag. Uansett er det sterk kost og ikke noe skjønnskrift for skolebarn, skjønt for dagens grønne undergangsprofeter vil nok disse maleriene være velegnet som skremselspropaganda for småunger.

Nok om det. Christopher Rådlund er en dyktig maler og grafiker i den figurative tradisjonen, som ofte røper en samfunnskritisk holdning av romantisk tilsnitt. Selv når han maler opera- bygget i ruin er det en stemningsladet skildring, en slags død i skjønnhet, der realismen og hesligheten i forfallet/undergangen er nøytralisert. Man kan kalle det en romantisk dystopi, en karakteristikk som er treffende for denne utstillingen som helhet. For i disse bildene er endetiden langt på vei avklaret og bestemt.

Denne utstillingen av Rådlund er etter mitt skjønn noe av det mest stilrene og profesjonelle han har skapt. Virkemidlene er under full kontroll og hans styring av dramatikken i motivet er avgjort en dreven sirkusdirektør verdig. Men for en profesjonell billedkunstner er selvsagt den visuelle utformingen det vesentlige. Selv om dette er malerier, har kunstneren en beskjeden palett. Fargeskalaen er minimert til en dynamisk veksling mellom svart og hvitt, sjelden i markante kontraster, snarere som nyanserte overganger og poengterte tyngde- punkter i et dramatisk samspill der mørket dominerer.

Dette er en sober og mesterlig form for billeddannelse, en uttrykksmåte Rådlund behersker til fingerspissene, enten i grafikk eller i denne typen malerier. Når man ser de mørke, dystre skymassene, eller de digre, truende bølgetoppene som sprenger både flaten og formatet, så skjønner man at undergangskreftene er sluppet løs. I alle fall i kunstnerens hode. Dette er hans fremtidsvisjoner og ikke noen sirkusforestilling vi kan forlate med forfrisket sinn. Heller ikke vet vi med sikkerhet om dagens klimahysteri og dommedagsvisjoner er virkelige, eller bare oppspinn. Man får et inntrykk av at Rådlunds bilder her er malt med påholden pensel, at de er endetidsbilder i et propagandaapparat som vil skru tiden tilbake. Men vakre dystopier det er de.

«Tre hvaler» (80 x 180 cm), pris: 48 000 kr.

«Utryddet nesehorn, Bjørvika, Lambda» (80 x 180 cm), pris: 48 000 kr.

«Ildskyer» (80 x 140 cm), pris: 38 000 kr.

Galleri A:
Christopher Rådlund, «Mørkt Sirkus», malerier
Varer fra 28/3 til28/4 2019