En av tingene som særmerker menneskene, er at de har en forestillingsevne som kan sette dem i stand til å tenke seg hvordan fremtiden kan bli – ikke ufeilbarlig, naturligvis, men i scenarier som i det minste kan gjøre dem bedre rustet til å respondere raskt og hensiktsmessig på utviklingstrekk som synes å peke i en uønsket retning.

Hva er grunnen til at nesten ingen ser ut til å bruke disse mentale evnene, og da i særdeleshet ikke i offentlig sektor? Er det gått ut et rundskriv om at det ikke er lov å bruke hodet?

 

En politiker bruker hodet – uten å imponere, men likevel en nyhet