Nytt

Bundesgericht i Lausanne. Foto: Wallisersoul / Wikimedia Commons.

En 56 år gammel kvinne fra Kosovo som har bodd 27 år i Sveits, er av høyesterett blitt utvist fra landet på grunn av dårlig integrering og for høyt mottak av sosiale ytelser, skriver Aargauer Zeitung.

Saken har gått for rettssystemet i Sveits siden 2016, da kvinnen ikke fikk innvilget forlenget oppholdstillatelse av immigrasjonsmyndighetene i Zürich. En klage ble ikke tatt til følge, og kvinnen tapte også da hun brakte saken inn for den administrative domstolen i Zürich.

Og nå er altså punktum satt for saken med den nylige dommen i Bundesgericht, som er landets høyeste domstol.

56-åringen, som kom til Sveits sammen med mannen sin under krigen i Jugoslavia i 1991, blir utvist til tross for at hun har tre barn i alderen 24–36 år som alle er naturaliserte sveitsiske statsborgere. Selv er hun i dag skilt.

For de sveitsiske domstolene har det imidlertid vært avgjørende at kvinnen har vært en belastning for sosialvesenet til tross for at hun har evne til å arbeide, samt at hun ikke er tilstrekkelig integrert, ei heller språklig. Etter alle disse årene trenger hun fremdeles tolk.

Mellom 2007 og april 2016 mottok hun nesten 150.000 francs i støtte, går det frem av kjennelsen fra den administrative domstolen i Zürich. Denne bemerker også at avhengigheten av sosialstøtte for det meste er selvforskyldt.

Kvinnen hadde tidligere påberopt seg manglende arbeidsevne, men sveitsiske myndigheter fant ikke grunnlag for å ta påstanden til følge.

Ifølge den administrative domstolen er kvinnen sosialisert i sitt hjemland, hvor hun har familie og et sosialt nettverk med moren, tre brødre, en søster og andre slektninger.

Også i EU-/EØS-land finnes det smutthull i regelverket om fri bevegelse av mennesker som åpner for at innvandrere kan sendes ut dersom de er en belastning for vertssamfunnet. Men klausuler i regelverket og lang tids innarbeidet praksis gjør slike utvisninger til sjeldenheter.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!