Nytt

Professor og tidligere KrF-er Knut Anton Mork tar et nådeløst oppgjør med Kristelig Folkeparti. Han håper at velgerflukt og indre uenighet vil ødelegge partiet.

Den kjente professoren og samfunnsøkonomen Knut Anton Mork mener at det beste som kan skje er at Kristelig Folkeparti oppløses.

I Dagens Næringsliv tar han et knusende oppgjør med sitt gamle parti:

«KrF er blitt et parti med store indre motsetninger og med større fordommer enn visjoner. Heller enn å forsøke å berge stumpene mener jeg derfor at Norge vil være best tjent med at fredagens landsmøte oppløser hele partiet.»

Morks kronikk har den talende tittelen Hvor salig er den lille flokk? (bak mur).

Knut Anton Mork en av Norges mest profilerte og anerkjente makroøkonomer. Han har bak seg en nesten 40 år lang karriere fra bank og akademia.  I 19 år var han sjeføkonom i Handelsbanken.

Mork levner sitt gamle parti liten ære:

«Lettvinte påstander om at politiske motstandere har «andre verdier», «et annet menneskesyn», at de ønsker et «sorteringssamfunn» eller «et kaldere samfunn», vitner mer om mangel på rasjonelle argumenter enn om etisk engasjement.»

Mork minner leserne om Bibelens lignelse om den selvgode fariseeren i Lukasevangeliet.

Såkalte kristne verdier er ikke så konkrete at de gir god veiledning om hva man skal mene om konkrete, politiske saker, fastslår Mork, som leverer en veritabel bannbulle mot KrF:

«Kristelig Folkeparti er i krise. Velgerflukt og indre uenighet truer med å knuse partiet. Som tidligere KrF-er håper jeg slike krefter vil lykkes.»

Det er lite trøst å hente for KrF i den siste gallupen fra TV 2 / Kantar TNS; målingen gir historisk lave 3,0 prosent og bare to mandater på Stortinget. Målingen er den svakeste for KrF siden Kantar TNS startet målinger av velgeroppslutning i 1964.