Nytt

Frankrikes forbud mot ansiktsdekkende plagg bryter med muslimske kvinners rett til fri religionsutøvelse, mener en FN-komité.

To franske kvinner har klaget til FNs menneskerettskomité i Genève etter at de ble bøtelagt for å ha gått med plagg som dekket ansiktene deres.

Nå har komiteen konkludert med at forbudet er for omfattende. Grunnen er at ifølge komiteen ikke sikrer en god nok balanse mellom ulike interesser – offentlig sikkerhet og sosial sammenhengskraft på den ene siden og individuelle religiøse rettigheter på den andre.

Komiteen mener også at forbudet kan virke mot sin hensikt ved at muslimske kvinner blir værende hjemme i stedet for å bli mer integrert.

Komiteens leder Yuval Shany understreker at avgjørelsen ikke er ment som en støtte til en skikk som mange i komiteen, deriblant Shany selv, mener er kvinneundertrykkende.

Flere andre land, deriblant Danmark, Østerrike, Belgia og Nederland, har innført såkalt burkaforbud. Det er lover som gjelder flere ansiktsdekkende plagg, men som er blitt oppfattet som et tiltak rettet spesielt mot muslimske kvinner.

Frankrike har nå en frist på 180 dager til å melde tilbake til FN-komiteen om hvilke tiltak landet har tatt som følge av kjennelsen. Det kan for eksempel være å gi erstatning til de to kvinnene eller å oppheve forbudet.

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.