Øyeblikket

Hvorfor er våre medier så lite interessert i å beskrive forholdene i land som Afghanistan. Det går i enkle modeller. Her sitter barn av internt fordrevne utenfor Kabul 5 oktober 2012. Den som har vokst opp under slike forhold vil ha lært en hårdførhet vi ikke lenger kjenner. Hva blir resultatet hvis og når de kommer til Europa? Hvis de først har lært å mestre forholdene der, er det ikke bedre å hjelpe dem på stedet? Foto: Omar Sobhani/Reuters/Scanpix