Nytt

Mens partiene på Stortinget diskuterer muligheten for et tredje juridisk kjønn, vil Unge Venstre like gjerne fjerne juridisk kjønn fra offentlige registre.

Blant ungdomspartiene er det nemlig bred tverrpolitisk enighet om å innføre et tredje kjønn, der også KrFU – det mest kritiske av ungdomspartiene – har åpnet for en utredning av saken.

Overfor Framtida.no sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at de vil ta debatten et steg videre.

– Hvorfor trenger man kjønn i pass for eksempel? Det går fint an å identifisere folk uten å vite kjønnet deres, sier han til nettstedet.

Fordi han anser det som urealistisk å få gjennomslag for ønsket i nær framtid, understreker Hansmark at Unge Venstre fremdeles ønsker seg en tredje kjønnskategori.