Innenriks

Det nye sentralstyret i FpU vil stryke juridisk kjønn og fjerne alle former for kvotering. Det skriver Klassekampen. FpU har vedtatt at juridisk kjønn ikke lenger er vedtatt og derfor bør avvikles. Hensikten er blant annet å gjøre slutt på alle former for kvotering, men også gjøre det lettere å velge hvilke kjønn du vil definere deg som.

Formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud sier til Klassekampen at han vil oppheve et utdatert skille:

Vi ønsker å fjerne alle former for juridisk kjønn. Det er utdatert å skille mellom menn, kvinner og andre. På vegen mot å fjerne juridisk kjønn vil vi innføre en tredje juridisk kjønnskategori for de som ikke føler seg som mann eller kvinne.

Svendsrud sier videre til Klassekampen at det er på tide å stryke kjønn fra de norske lovene:

Vi vil ikke gjøre forskjell på folk basert på kjønn. Ting endrer seg, og vi ser ikke hvorfor vi skal ha kjønn i lovverket.

Svendsrud mener at dette er logisk utfra en liberalistisk tankegang:

Som leder for ungdomspartiet er det min oppgave å føre Frp i en mer liberalistisk retning og minne partiet på røttene vi har. Dette er det rette standpunktet for en liberalist etter vår mening. Staten skal ikke styre hva kjønn du har.

Så kan man jo spørre om staten kan styre noe som helst, dersom den ikke kan styre hvilket kjønn du har.