Representanter fra Nordland FrP: Dagfinn Olsen, Kassandra Eleni Bredrup Petsa, Allan Ellingsen og Richard Dagsvik. Foto: Thor Wiggo Skille / NFK / Facebook.

Denne helgen ble det avholdt fylkesårsmøte i Nordland FrP. Som i Oslo ble det vedtatt flere resolusjoner som kan tolkes som en avvisning av partiets leder Siv Jensen og den liberalistiske fløyen i partiet.

Den rikspolitisk viktigste resolusjonen var fra Vestvågøy Frp.  Denne resolusjonen er tidligere omtalt av Resett. Resolusjonen var innstilt “oversendes programkomiteen” til fylkesårsmøtet, men etter forslag fra salen ble den realitetsbehandlet og vedtatt med stort flertall. Dermed havner også dette forslaget på Frps landsmøte på vårparten. I resolusjonen står det blant annet:

«Vi avviser globalistisk politikk som vil avvikle suverenitet, landegrenser, nasjoner og kulturer. Vi ønsker internasjonalt samarbeid og handel, men sier nei til enhver politikk som ikke gagner Norge, norsk næringsliv, norsk økonomi, norsk kultur, norsk natur, eller truer nordmenns frihet eller fremtid»

Her blir liberaler-fraksjonen satt i en knipetang, for resolusjonen foreslår ikke bare å nedsette et utvalg som utarbeider ny politikk, som i den mye omtalte Oslo-resolusjonen. Dette prinsipp-forslaget fra Nordland Frp er kortere, enklere, og går rett inn i Frps «nedarvede» prinsipper som fungerer som en slags DNA for partiet. Eller som det står i resolusjonen:

Vi foreslår med dette noen små endringer og presiseringer i partiets prinsipper for å tydeliggjøre at Fremskrittspartiet følger med på de raske endringene, og tilhører den tradisjonelle høyresiden som vil verne om nasjonalstaten og individet. Endringer i dagens prinsipper er innført i blått.

Våre prinsipper:

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet, full ytringsfrihet og humanistiske verdier.

Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, av gifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkelt mennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet.

Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, (ytringsfrihet prioritert opp) trosfrihet og organisasjonsfrihet.

Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, og vi tar avstand fra sosialistiske fordelingsprinsipper.

Vi avviser globalistisk politikk som vil avvikle suverenitet, landegrenser, nasjoner og kulturer. Vi ønsker internasjonalt samarbeid og handel, men sier nei til enhver politikk som ikke gagner Norge, norsk næringsliv, norsk økonomi, norsk kultur, norsk natur, eller truer nordmenns frihet eller fremtid.

Vi vil bruke statlig differensiert stykkprisfinansiering av offentlig finansierte tjenester som et viktig virkemiddel for å flytte makt fra politikere og byråkrati til innbyggerne.

Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Her inngår også salg av naturressurser og naturområder til fremmede makter og stater, eller overlate makt over livsviktig infrastruktur til private interesser.

Resolusjon nr 16

Resolusjon nr 16 kom fra Lurøy Frp med tittelen «Norge ut av EØS og Schengen!» hvor man påpeker at Norge to ganger har sagt nei til suverenitetsavståelse, og at detaljstyringen av Norge og norsk politikk fra EU er langt over hva som er akseptabelt. Dette var en brannfakkel som redaksjonskomiteen mente burde avvises, men den ble vedtatt oversendt til landsmøtet.

Resolusjon nr 3

Resolusjon nr 3 kom fra Fauske Frp og handler om at Fremskrittspartiet skal være trofast støttespiller til alternative medier fordi de er et «viktig bidrag til demokratiet og ytringsfriheten».

I argumentasjonen for vedtaket ble det anført at:

Mediemangfold bør være en selvfølge i demokratiske land, men globalistene ønsker alle alternative medier nedlagt slik at det blir full Pravda-konsensus i en medieverden de selv kontrollerer. Dette hadde man i Sverige, og nettopp det er en av hovedårsakene til «svenske tilstander». Hvordan skal folket gjøre riktige valg, når de ikke får vite at det finnes noen valg?

Fløykonflikten lever

Liberaler-fløyen i FrP lever også i Nordland, da særlig blant de yngste. Det er nok å se på forslag nr. 30 fra Nordland FpU. Tittelen var «Kutt statsstøtten til HRS», med følgende konklusjon:

Som politisk parti er vår viktigste oppgave å forvalte skattebetalerne penger med respekt. Det er ikke en offentlig oppgave å finansiere tenketanker som i realiteten er et konspirasjonsverksted.

Forslaget fikk ikke flertall, men et slikt virkelighetsbilde tyder på at FrP har en stor opprydningsjobb foran seg.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.