Nytt

Etter at pave Frans selv ble anklaget av sendebudet til USA for å ha lagt lokk på sexmisbruk, har han endret retorikk og sier nå at de som kommer med sex-anklager går Satans ærend.

Det er en innfallsvinkel som vekker oppsikt, både i og utenfor kirken.

Paven hevder at det er ukristelig å anklage andre, det man som kristen bør gjøre er å anklage seg selv.

“When I enter into this logic of accusing, cursing, trying to hurt the other, I enter into the logic of the great accuser who is destructive,” he said, “who does not know the word ‘mercy.’ He does not know it and has never lived it.”

The Christian path always presents a crossroads, Francis said. On the one hand there us “the invitation of the Lord” to be merciful, an invitation that is a grace, a grace of sonship, to resemble the father. On the other hand, there is “the great accuser, Satan, who urges us to accuse others, to destroy them.”

We cannot “enter into the logic of the accuser,” he continued, because “the only legitimate accusation that we Christians have is to accuse ourselves. For others there is only mercy, for we are children of the father who is merciful.”

Det lyder helt merkelig på bakgrunn av de alvorlige overgrepene som er avdekket, og som har pågått i årtier at det skulle være forbundet med Satan å si sannheten. Å snakke om barmhjertighet i denne sammenheng, virker malplassert.

Det var 25 august at det tidligere sendebudet til USA, erkebiskop Carlo Maria Viganò, offentliggjorde et 11 sider langt brev der han beskrev hvordan han advarte pave Frans mot biskop Theodore McCarrick.

In his 11-page testimony, Viganò alleged that he had personally informed Pope Francis in 2013 of McCarrick’s history of abuse, along with sanctions imposed on his ministry by Pope Benedict XVI, and yet the pope lifted those sanctions and involved McCarrick in the naming of future bishops.

Pave Benedikt 16 hadde lagt restriksjoner på biskopens utøvelse av sin prestegjerning, men ikke gjort straffen offentlig. Derfor kunne pave Frans heve sanksjonene uten at det vakte offentlig oppsikt. Men folk på innsiden av kirken visste beskjed og erkebiskop Viganò kunne ikke bære denne kunnskapen, men måtte dele den.

Paven oppfattet dette tydeligsvis som et forræderi. Fra å ha oppfordret til åpenhet, stempler han nå anklagerne mot kirkens menn som Satan-inspirert.

In the past, Francis has encouraged victims of abuse or those who had knowledge of abuse should come forward to seek justice and accountability. His recent denunciation of “accusers” now seems to present a contrary message: that accusers are followers of Satan.

Man kan trygt slå fast at paven har føyd skam til skade. Hans omdømme er ugjenkallelig skadet og vil forfølge ham til han går av.

Hvordan skal han ha troverdighet i en så alvorlig sak som overgrep?

 

Pope Francis Doubles Down: Bishops’ Accusers Are Like Satan, ‘the Great Accuser’