Nytt

Justisminister Tor Mikkel Wara vil forby bilder fra ulykkessteder, og viser til lignende lover i Danmark og Sverige. Men i Sverige ble det uttrykt frykt for at loven kunne brukes til å legge lokk på hendelser som f.eks mulig terror.

Bilder av dramatiske hendelser er blitt standard. Dette har mange sider, noen av dem gode. Et forbud mot bilder kan ramme en type borgerjournalistikk som kan gi dokumentasjon som senere viser seg nyttig, det være seg i etterforskningsøyemed, forsikringsoppgjør, identifisering osv.

Politikere bør heller ikke vedta lover som ikke lar seg håndheve. Hvordan skal man hindre folk i å ta bilder? Disse kan lekkes anonymt, eller selges til medier hvis de er av stor interesse. Vil mediene røpe kilden hvis det er av stor kommersiell interesse? Neppe. De kan bruke kildevernloven.

Forslaget kan være eksempel på en ubetenksom lov, en som ønsker å regulere noe som har uheldige sider, men som det i praksis vil være vanskelig å håndheve.

Justisminister Tor Mikkel Wara har sendt inn et lovforslag hvor han ønsker forbud mot blant annet spredning av ulykkesbilder.

– I lovforslaget gjør vi det forbudt å anskaffe, spre og etterspørre bilder som krenker privatlivets fred, sier Wara til TV 2.

Forslaget ble sendt justisdepartementet 26. juni, med høringsfrist til 1. oktober.

– Det er jo sånn i en digital verden at folk har med seg mobiltelefoner over alt, men likevel gjelder folkeskikk. Det gjelder nå å få dette inn i straffeloven slik at vi hindrer at folk blir krenket, og hindrer denne typen spredning, sier Wara.

I Sverige og Danmark er det allerede innført fengselsstraff for dette.

Etter veitrafikkloven har man i Norge en plikt å «hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til».

– Dessverre ser vi mer og mer at folk strømmer til med telefoner i stedet for å bistå og hjelpe til på skadestedet, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet Delta til TV 2.

Også politiet har sett seg lei av trenden.

– Det er jo problematisk rent moralsk fordi vedkommende som befinner seg i en kritisk situasjon, vil føle et stort ubehag, sier stasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon. (NTB)

Les også