Justisminister Tor Mikkel Wara ser på fire nye tiltak for å ta de voldelige gjengene i Oslo.

Justisminister Wara har vært på besøk i Danmarks største getto, Vollsmose, skriver VG. Her lanserte han også de fire første tiltakene for å få bukt med gjengproblemene i Oslo:

  • Vurdere forbud mot medlemskap i gjenger og rekruttering til dem.
  • Gjøre det lettere å ta fra gjengmedlemmene pengene.
  • Se om det kreves for mange krav til samtykke til ungdomsstraff.
  • Finne en ny type straff for kriminelle ungdommer som er strengere enn ungdomsstraff, uten å måtte sette ungdommene i fengsel.

Det vil være en domstolsprosess som leder fram til hva som er å anse som en kriminell organisasjon. Hvis hovedformålet er kriminell virksomhet, vil medlemskapet også være det, sier Wara til VG. I Danmark har det nylig kommet et forbud mot den beryktede gjengen Loyal to Familia.

Politiet har meldt inn at de mangler straffereaksjoner for å ta de yngste kriminelle, slik at de kan komme på «rett bane». Norge mangler et tiltak mellom ungdomsstraff og fengsel. Det er særlig de 151 registrerte kriminelle gjengangerne ulike steder i Oslo Øst politiet er opptatt av ikke skal bli framtidens gjengmedlemmer.

Regjeringen ønsker også å få flere til å gjennomføre ungdomsstraff. I dag kreves det for mange tillatelser – fra ungdommene selv og foreldrene – for å få de unge til faktisk å gjennomføre ungdomsstraff.

Lovforslagene ventes å komme til Stortinget før jul.

 

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.