Sakset/Fra hofta

Foto Richard L. Copley, Walter P. Reuther Library / Wayne State University

I 1968 gikk de svarte renovasjonsarbeiderne i Memphis, Tennessee ut i en omfattende streik. Slagordet deres var «I am a man». Femti år senere postes en skolestartssak fra en norsk lokalavis om stedets somaliske ti-barnsmor på sosiale medier, med spørsmålet hvorvidt slike oppslag skaper et negativt bilde av innvandrergrupper.

Mens jeg skriver dette får Jordan Peterson kritikk av en kjent norsk kvinnelig journalist et annet sted. Hun blir bedt å redegjøre for Petersons budskap, som hun frykter.

Det kan hun ikke. Men flere andre svarer: Peterson snakker mye om å ta ansvar for sitt eget liv.

Den alltid ryddige og etterrettelige bystyrerepresentanten Mahmoud Farahmand (H) fra Porsgrunn deler en sak fra Namdalsavisa på Facebook, om en somalisk ti-barnsmor som har ett barn på hvert klassetrinn, og spør om slike saker ikke egentlig bare fyrer opp under negative forestillinger om enkelte innvandrergrupper.

Han får mange svar.

Jeg gir ham et spørsmål:

– Er det slike oppslag i seg selv – eller er den enkelte persons oppførsel som skaper forestillingene?

Det å publisere saker hvor innvandrere fra forskjellige nasjonaliteter har gjort ting som er enten kriminelle – eller som oppfattes som lite prisverdige i det norske samfunnet, regnes som «å skape hat mot innvandrere».

En sier da: «Ser du ikke at når du publiserer slike ting skaper et negativt bilde av sånn og sånt folkeslag?»

En burde heller si – til den aktuelle personen: «Ser du ikke at når du gjør slike ting – lovbrudd, eller å ha store barneflokker og leve på trygd et.c. – at du selv skaper et negativt bilde av ditt folkeslag?»

I 1968 gikk de svarte renovasjonsarebeiderne i Memphis, Tennessee til en omfattende streik, på grunn av bl.a. lave lønninger, usikre ansettelsesforhold og organiseringsnekt, hvor også dr. Martin Luther King jr. involverte seg.

Slagordet deres var «I am a man».

De hadde fått nok av at deres arbeidsgivere, som tilhørte «de hvite», behandlet dem som barn.

I et intervju sier en av dem som var med den gangen: de hvite kalte oss alltid «boy». Det er nedlatende og degraderende.

Vi var faktisk voksne menn, sier han. Vi forlangte å bli sett på som voksne menn.

I vår tid får psykologen Jordan Peterson kritkk for å oppfordre til å ta ansvar for ens eget liv.
Han kalles kontroversiell og folk frykter ham.
En del av det å bli voksen er å ta ansvar for ens eget liv.
Mange av de streikende renovasjonsarbeiderene lever fremdeles idag.
Jeg skulle likt å høre hva de tenker om Petersons budskap.

 

Også publisert på Karine Haalands blogg