Tavle

Den største defekten ved sakene i norske medier er ikke nødvendigvis det som står i dem, selv om det fra tid til annen er ille nok, men alt det relevante som ikke står der – hva enten det skyldes politisk vinkling, ignoranse eller latskap.

Fenomenet gjør seg gjeldende absolutt hele tiden. Aftenposten ved mangeårig utenlandskorrespondent Per Kristian Aale har fredag skrevet noe sånn som den femten tusende saken i norske medier som er kritisk til Polens regjering.

EU har lenge gjort seg høye og mørke fordi den polske regjeringen ønsker å kvitte seg med dommere fra kommunistepoken, som for manges vedkommende fattet rettsavgjørelser som hadde mer med det totalitære regimets ideer enn med rettferdighet å gjøre. De fulgte vel bare ordre, som omkvedet lød under Nürnberg-prosessen.

Og EU har Norges største avis med på laget, forøvrig i likhet med mesteparten av Norges maktapparat.

Den europeiske domstolsorganisasjonen mener landet ikke lenger har et uavhengig rettssystem,

skriver Aftenposten. Et av anklagepunktene mot Polens regjering i så måte lyder som følger:

Med den nye loven vil regjeringen kunne velge den nye høyesterettsjustitiarius.

Her kunne det jo ha vært på sin plass med noen utfyllende opplysninger. Hvem utnevnte høyesterettsjustitiarius før? Hva er vanlig i andre europeiske land?

Man fornemmer at dette er en indirekte kritikk av det som angivelig er en krig mot rettsvesenets selvstendighet. Det beste er kanskje om rettsvesenet utnevner dommerne selv? Men hva skjer så med statsmaktene som skulle kontrollere hverandre, checks and balances og alt det der?

Som mange vil vite, er det også i Norge slik at regjeringen velger ny høyesterettsjustitiarius. Og om man ikke vet det, kan man på den norske regjeringens offisielle nettsider lese følgende kunngjøring datert 19. februar 2016:

I statsråd i dag ble høyesterettsdommer Toril Marie Øie utnevnt til justitiarius i Høyesterett med tiltredelse fra 1. mars 2016.

Dette er da også som det skal være etter domstolslovens § 55:

Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene utnevnes som embetsmenn av Kongen etter Grunnloven § 21.

Så hva er grunnen til at ikke Den europeiske domstolsorganisasjonen (hva i all verden er eksistensberettigelsen til en sådan organisasjon?) retter en like harmdirrende anklage mot Norge om at vårt rettssystem ikke er uavhengig – og aldri har vært det?

Grunnen er naturligvis at Norges regjering er underkastet EU. Brussel er kun ute etter å herse med Polen fordi landet er en stolt nasjon som ikke føyer seg etter EU-elitens ønske om enda sterkere sentralmakt.

I likhet med mange andre toneangivende publikasjoner i Europa står Aftenposten i praksis til tjeneste for Brussel. Langt fra å være folkets talerør og maktens vaktbikkje, er de snarere maktens talerør og folkets vaktbikkje. Det er samfunnsoppdraget sitt, det.