Sakset/Fra hofta

Asylsøker Mohsen Naghawi, afghaner født i Iran, avventer utvisning og bor på gaten i Karlshamn, 28 september 2016. Foto: Alistair Scrutton/Reuters/Scanpix

Innvandringspolitikken kommer til å avgjøre valget i Sverige, og politikerne bør ta inn over seg tørre fakta hva angår konsekvensene av en stadig økende skjevhet i kjønnsfordelingen.

Det dreier seg selvsagt om et mannsoverskudd i befolkningen. Man trenger knapt lese statistikk for å resonnere seg frem til at söta bror har langt flere herrer enn damer i befolkningen. Det holder med å se på bilder av de migrantene som kommer til Sverige: Overveiende menn i alderen +/- 15-30 år med mobiltelefonen klar – men for det meste uten id-papirer. Det er et paradoks det der, at så mange klarer å beholde mobilen, men miste passet. Spørs om europeiske myndigheter er klar over dette?

Migrasjonen til Sverige skjøt virkelig fart i 2012 med en økende strøm fra Syria, og man har lenge snakket om de ”ensamkommande” fra bl.a. land som Afghanistan (ca. 35.000 bare i 2015). Imidlertid har oppmerksomhet om den totale mengden unge menn blitt litt oversett i all godheten som kom de foreldreløse «barna»/barna (stryk det som ikke passer) til gode:

I årene 2014 og 2015 kom det drøyt 110.000 menn i alderen 14-34 år, men bare knapt 36.000 kvinner i samme aldersgruppe. Tre ganger så mange menn som kvinner i samme aldersgruppe er over tid neppe «raka vägen» i det svenske samhället.

Expressen har nylig tatt opp dette problemet:

Jämn könsfördelning är en fråga som har hög prioritet i Sverige. Diskrimineringslagen tvingar rentav arbetsgivare att verka för jämnare könsblandning. […] Så fort det handlar om könsbalansen i samhället i stort tycks intresset för frågan dock svalna. I medierna har exempelvis frågan om kvoterade bolagsstyrelser fått betydligt större uppmärksamhet än det kraftiga mansöverskott i yngre åldrar som asylinvandringen har medfört.

Redan under flyktingkrisen 2015 konstaterade Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, numera avliden, att könsobalansen i vissa åldersgrupper i Sverige började närma sig nivåerna i ettbarnspolitikens Kina.

Det store mannsoverskuddet kan by på flere problemer for Sverige. Flere forskere kobler kjønnsbalansen til øket vold og flere voldtekter. I India forklares voldtekter i enkelte regioner som for eksempel Haryana med det store mannsoverskuddet.

An awful sex ratio imbalance – largely because of illegal sex-selection abortions – means it is a country full of men. The country sees 112 boys born for every 100 girls, which is against the natural sex ratio of 105 boys for every 100 girls. A preference for boys has meant that more than 63 million women are statistically «missing». Many believe such skewed ratios can contribute to increased crimes against women.

The northern state of Haryana, which records the highest number of gang rapes in India, has the worst sex ratio in the country.

Andre eksempler er fra USA:
Alaska, med USA:s största könsobalans (108,5 män på 100 kvinnor), har en våldtäktsstatistik som är tre gånger högre än det nationella genomsnittet. Ett annat exempel är North Dakota dit olje- och gasindustrin lockat en stor inflyttning av unga män från övriga USA.
Det finnes også forskning som peker på koblingen mellom flergifte og øket risiko for terrorisme og borgerkrig. Menn som «blir til overs» kan ende som et potensielt lettere bytte for ekstremt tankegods.
Så kan man gjerne si at det å overføre for eksempel regionale indiske eller amerikanske tilstander til Sverige er søkt.  Men hvilke voldtatte kvinner tenker i de baner når statistikk fra BRÅ viser at antallet seksualforbrytelser har økt kraftig samtidig som mannsoverskuddet har økt?

 

Två frågor i migrationsdebatten som glöms

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!