Nytt

En verdensomspennende undersøkelse viser at Afghanistan er det verste landet i verden å være kvinne. De fire neste er Kongo, Pakistan, India og Somalia.

Undersøkelsen er utført av Thomson Reuters Foundation i forbindelse med lanseringen av nettsiden TrustLaw Woman, hvis formål er å tilby juridiske råd til kvinnegrupper i hele verden.

I de fem landene er fattigdom, voldtekt og drap på jentebarn svært utbredt. Målrettet vold mot kvinnelige offisielle representanter, manglende helsetilbud, desperat fattigdom og kulturelle tradisjoner gjør Afghanistan til det farligste landet å bli født som kvinne.

I rapporten heter det at «kvinner som forsøker å tale ut eller påtar seg offentlige roller som utfordrer inngrodde kjønnssterotyper om hva som er akseptabelt for kvinner å gjøre eller ikke, som f.eks. å arbeide som politi eller nyhetsopplesere, blir ofte truet eller drept.

Ekstremt utbredt seksuell vold mot kvinner plasser Kongo som nummer to på listen. En nylig rapport fra USA hevder at mer enn 400.000 kvinner blir voldtatt hvert år. FN kaller Konge «verdens voldtektshovedstad»

«Rights activists say militia groups and soldiers target all ages, including girls as young as three and elderly women,» the survey reports, «They are gang raped, raped with bayonets and some have guns shot into their vaginas.»

Pakistan oppnår en tredjeplass på bakgrunn av kulturelle, tribale og religiøse praksiser som er skadelige for kvinner: «Disse inkluderer syreangrep, barne- og tvangsekteskap og straff eller gjengjeldelse ved steining eller annet fysisk misbruk.»

Divya Bajpai, reproductive health adviser at the International HIV/Aids Alliance, added: «Pakistan has some of the highest rates of dowry murder, so-called honour killings and early marriage.» According to Pakistan’s human rights commission, as many as 1,000 women and girls die in honour killings annually.

India is the fourth most dangerous country. «India’s central bureau of investigation estimated that in 2009 about 90% of trafficking took place within the country and that there were some 3 million prostitutes, of which about 40% were children,» the survey found.

Forced marriage and forced labour trafficking add to the dangers for women. «Up to 50 million girls are thought to be ‘missing’ over the past century due to female infanticide and foeticide,», the UN population fund says, because parents prefer to have young boys rather than girls.

Somalias kvinneminister, Maryan Qasim, uttrykker imidlertid forbauselse over at Somalia er nummer fem på listen over verdens mest kvinnefiendtlige land, i stedet for å toppe den.

Somalia, som er en stat i full politisk oppløsning, lider av omfattende tilfeller av barselsdød, voldtekt, kjønnslemlestelse og begrenset adgang til utdanning og helsetilbud. Somaliske kvinner lever i daglig frykt for vold og voldtekt:

Qasim added: «The most dangerous thing a woman in Somalia can do is to become pregnant. When a woman becomes pregnant her life is 50-50 because there is no antenatal care at all. There are no hospitals, no healthcare, no nothing.

«Add to that the rape cases that happen on a daily basis, and female genital mutilation being done to every single girl in Somalia. Add to that famine and drought. Add to that the fighting [which means] you can die any minute, any day.»

Monique Villa, the chief executive of the Thomson Reuters Foundation, said: «Hidden dangers – like a lack of education or terrible access to healthcare – are as deadly, if not more so, than physical dangers like rape and murder which usually grab the headlines.

«In Afghanistan, for instance, women have a one in 11 chance of dying in childbirth. In the top five countries, basic human rights are systematically denied to women.

«Empowering women tackles the very roots of poverty. In the developing world when a woman works, her children are better fed and better educated because they spend their money for their family.»

The Guardian: Afghanistan worst place in the world for women, but India in top five
Survey shows Congo, Pakistan and Somalia also fail females, with rape, poverty and infanticide rife