Kort

Antall migranter som drukner i Middelhavet er halvert siden 2015, men Andreas Slettholm fremhever at en større andel drukner enn før. Aftenposten