Kort

Avisen som normalt er islams forsvarer, klarer her å skrive ganske mye om uighurene, men uten å nevne islam. Hvorfor ikke? Aftenposten