Nytt

Svensk politi organiserer en kø av migranter som er i ferd med å forlate Hyllie jernbanestasjon i det sydlige Malmø, etter å ha krysset Øresundbroen med tog fra Danmark den 19. november 2015. Foto: Johan Nilsson / TT / Reuters / Scanpix.

 

Kommuner som har mottatt mange såkalte «nyankomne» elever i skolen, forventes å få en vanskelig økonomisk situasjon i fremtiden. Innvandring er så kostbart at de må prioritere og «kutte i velferd», rapporterer nyhetsprogrammet Ekot på Sveriges Radio (SR).

I motsetning til hva svenske velgere ble lovet, er innvandring så kostbart at det skaper en vanskelig økonomisk situasjon i kommunene. Dette skyldes blant annet innvandrerelever, som kommunene selv må bære ansvaret for. Svenske kommuner mottar riktignok økonomisk kompensasjon fra Migrasjonsverket for innvandrerelever: Når oppholdstillatelsen tildeles, får kommunen 133.200,- SEK – men etter to år avsluttes statstilskuddene, for da skal eleven være ferdig «integrert», og ytterligere kostnader overføres til kommunen.

Ikke overraskende viser det seg at to år er for kort tid, og statens bidrag er for lite. I praksis betyr de «nyankomne» betydelige tilleggskostnader, som kommunene nå ikke har penger til. I Øst Göinge i Skåne er mer enn én av fem elever innvandrere. Nå melder bystyrets Patrik Åberg at kommunen kan bli tvunget til å «kutte i velferd» for å finansiere innvandrere.

Økonomisjefen i Østre Göinge, Oscar Nilsson, forklarer Ekot at ytterligere kostnader vil være «et stort problem» for kommunen i årene som kommer. Ifølge Nilsson må man «prioritere andre ting for å løse dette».

Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) er enige i at støtten fra staten er for lav, og at to år ikke er nok til å «integrere» innvandrere. Jo flere innvandrere en kommune får, desto vanskeligere forventer man at den økonomiske situasjonen vil bli. Annika Wallenskog på SKL bekrefter dette:

«Kommunene som satte opp flyktningmottak, og tok imot mange asylsøkere, vil få det vanskeligere»

Utdanningsminister Gustav Fridolin hevder at staten har økt utbetalingene til kommuner som har mottatt mange innvandrere. Patrik Åberg hevder imidlertid at de økte bidragene ikke er nok. Innvandring er så dyrt at kommunene likevel blir tvunget til å kutte i velferden.

 

Ekot, via Fria Tider

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også