Massesamfunnet er strukturelt anti-konservativt. Som i trance hensetter samfunn som abonnerer på idealet om å være annerledes, seg i et modus av permanent forandring. Tradisjoner, overleverte verdiforestillinger og normer lever imidlertid av tanken om det uforanderlige og evig gyldige. I moderne selvrealiseringssamfunn er dette intet mindre enn absurde ideer. Det forklarer også hvorfor selv tidligere […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.